ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ - ΜΠΑΤΜΑΝ

www.comicsmania.gr

ΟΣΑ ΤΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ(ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ)

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
15 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20
10 10   10   5 5 10 10 10
ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24 ΤΕΥΧΟΣ:25 ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:28 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:30
10 10 10 5 5     10   10
ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:32 ΤΕΥΧΟΣ:33 ΤΕΥΧΟΣ:34 ΤΕΥΧΟΣ:35 ΤΕΥΧΟΣ:36 ΤΕΥΧΟΣ:37 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:39 ΤΕΥΧΟΣ:40
5     10 10 10 10 10 10 10
ΤΕΥΧΟΣ:41 ΤΕΥΧΟΣ:42 ΤΕΥΧΟΣ:43 ΤΕΥΧΟΣ:44 ΤΕΥΧΟΣ:45 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:47 ΤΕΥΧΟΣ:48 ΤΕΥΧΟΣ:49 ΤΕΥΧΟΣ:50
10   10 10 10 10 10 5 10  
ΤΕΥΧΟΣ:51 ΤΕΥΧΟΣ:52 ΤΕΥΧΟΣ:53 ΤΕΥΧΟΣ:54 ΤΕΥΧΟΣ:55 ΤΕΥΧΟΣ:56 ΤΕΥΧΟΣ:57 ΤΕΥΧΟΣ:58 ΤΕΥΧΟΣ:59 ΤΕΥΧΟΣ:60
    10             10
ΤΕΥΧΟΣ:61 ΤΕΥΧΟΣ:62 ΤΕΥΧΟΣ:63 ΤΕΥΧΟΣ:64 ΤΕΥΧΟΣ:65 ΤΕΥΧΟΣ:66 ΤΕΥΧΟΣ:67 ΤΕΥΧΟΣ:68 ΤΕΥΧΟΣ:69 ΤΕΥΧΟΣ:70
10   10         5 5  
ΤΕΥΧΟΣ:71 ΤΕΥΧΟΣ:72 ΤΕΥΧΟΣ:73 ΤΕΥΧΟΣ:74 ΤΕΥΧΟΣ:75 ΤΕΥΧΟΣ:76 ΤΕΥΧΟΣ:77 ΤΕΥΧΟΣ:78 ΤΕΥΧΟΣ:79 ΤΕΥΧΟΣ:80
5         5       10
ΤΕΥΧΟΣ:81 ΤΕΥΧΟΣ:82 ΤΕΥΧΟΣ:83 ΤΕΥΧΟΣ:84 ΤΕΥΧΟΣ:85 ΤΕΥΧΟΣ:86 ΤΕΥΧΟΣ:87 ΤΕΥΧΟΣ:88 ΤΕΥΧΟΣ:89 ΤΕΥΧΟΣ:90
        10   10 10 10  
ΤΕΥΧΟΣ:91 ΤΕΥΧΟΣ:92 ΤΕΥΧΟΣ:93 ΤΕΥΧΟΣ:94 ΤΕΥΧΟΣ:95 ΤΕΥΧΟΣ:96 ΤΕΥΧΟΣ:97 ΤΕΥΧΟΣ:98 ΤΕΥΧΟΣ:99 ΤΕΥΧΟΣ:100
10     10 10         10
           
ΤΕΥΧΟΣ
101
ΤΕΥΧΟΣ
102
ΤΕΥΧΟΣ
103
ΤΕΥΧΟΣ
104
           
10   15              

 ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ (ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ)
ΤΕΥΧΗ:
17 - 24 - 25 - 31 - 48 - 68 - 69 - 71 - 76 - 84
10 ΤΕΥΧΗ
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 

 

 

ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ(ΠΕΡΓΑΜΟΣ)

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
                4 4
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20
4 4 5 4 4   4 4 4  
ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24 ΤΕΥΧΟΣ:25 ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:28 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:30
        4 4 4 4 4  
ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:32 ΤΕΥΧΟΣ:33 ΤΕΥΧΟΣ:34 ΤΕΥΧΟΣ:35 ΤΕΥΧΟΣ:36 ΤΕΥΧΟΣ:37 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:39 ΤΕΥΧΟΣ:40
            4      
ΤΕΥΧΟΣ:41 ΤΕΥΧΟΣ:42 ΤΕΥΧΟΣ:43 ΤΕΥΧΟΣ:44 ΤΕΥΧΟΣ:45 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:47 ΤΕΥΧΟΣ:48 ΤΕΥΧΟΣ:49 ΤΕΥΧΟΣ:50
        4   4      
 
ΤΕΥΧΟΣ:51 ΤΕΥΧΟΣ:52 ΤΕΥΧΟΣ:53 ΤΕΥΧΟΣ:54 ΤΕΥΧΟΣ:55 ΤΕΥΧΟΣ:56 ΤΕΥΧΟΣ:57 ΤΕΥΧΟΣ:58 ΤΟΜΟΣ:1 -6  
    4 4            
DC COMICS - ANUBIS
         
1:Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΣΤΗ ΓΗ 3    
2:Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΜΑΡΘΑ ΚΕΝΤ 3    
3:Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΛΕΞ ΛΟΥΘΟΡ 3    
4:Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΛΟΪΣ ΛΕΪΝ 3    
SUPERMAN. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ      

SUPERMAN ADVENTURES (ANUBIS)

         
ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΟΜΟΣ:1          
  3   3 9          

DC. SUPERMAN - BATMAN (ANUBIS)

1:ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 3 6:ΗΡΩΙΔΑ 3
2:ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ 3 7:ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (1) 3
3:ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ 3 8:ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (2) 3
4:ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ 3 9:ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (3) 3
5:ΠΡΟΔΟΣΙΑ 3 10:ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (4) 3
 
11:ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (5) 3 16:ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΑΓΙΔΑ (4)  
12:ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (6) 3 17:ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΑΓΙΔΑ (5) 3
13:ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΑΓΙΔΑ (1) 3 18:ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΑΓΙΔΑ (6) 3
14:ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΑΓΙΔΑ (2) 3 19:ΚΡΥΠΤΟΝΙΤΗΣ (1) 3
15:ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΑΓΙΔΑ (3) 3 20:ΚΡΥΠΤΟΝΙΤΗΣ (2) 3
21:ΚΡΥΠΤΟΝΙΤΗΣ (3)   26:ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (2) 3
22:ΚΡΥΠΤΟΝΙΤΗΣ (4) 3 27:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (1) 3
23:ΚΡΥΠΤΟΝΙΤΗΣ (5) 3 28:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (2) 3
24:ΚΡΥΠΤΟΝΙΤΗΣ (6) 3 29:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (3) 3
25:ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (1) 3 30:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (4) 3
       
31:ΝΑΝΟΠΟΛΙΣ (1) 3 6:ΤΟΜΟΣ: ΤΕΥΧΗ 16 - 17 - 18 8
32:ΝΑΝΟΠΟΛΙΣ (2) 3 8: ΤΟΜΟΣ: ΤΕΥΧΗ 22 - 23 - 24 8
33:ΝΑΝΟΠΟΛΙΣ (3) 3    
1: ΤΟΜΟΣ: ΤΕΥΧΗ 1 - 2- 3 8    
3: ΤΟΜΟΣ: ΤΕΥΧΗ 7 - 8- 9 8    

UNIVERSE. ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ 2005

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
  4 4 4 4 4 4 4 4 4
 
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18  
    4 4   4 4 4 4  
ΤΟΜΟΙ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ  ( ANUBIS)
 
ΤΟΜΟΣ:1 ΤΟΜΟΣ:2 ΤΟΜΟΣ:3 ΤΟΜΟΣ:4 ΤΟΜΟΣ:7 ΤΟΜΟΣ:10 ΤΟΜΟΣ:11 ΤΟΜΟΣ:8 ΤΟΜΟΣ:6  
6 6   6 6       6  
DC - SUPERMAN (ANUBIS) FOR TOMMOROW (1 ΕΩΣ 6) - UP, UP AND AWAY (7 ΕΩΣ 10)
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
4 4 4 4 4   4 4 4 4
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20
5 4 4 4 4 4 4 4   4
             
ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24 ΤΕΥΧΟΣ:25 ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:27      
4 4         4      
SUPERMAN (GRANT MORRISON - FRANK QUITELY) - 2008
               
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2                
                   
JUSTICE LEAGUE AMERICA DC ANUBIS
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
3 3 3 3 3 3 3     3

ΜΠΑΤΜΑΝ (ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ)

   
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8    
10 10                

BATMAN ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ (ΠΕΡΓΑΜΟΣ)

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20
4     4 4 4 4 4 4 4
ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24 ΤΕΥΧΟΣ:25 ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:28 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:30
4 4 4 4 4   4 4 4  
     
ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:32 ΤΕΥΧΟΣ:33 ΤΕΥΧΟΣ:34 ΤΕΥΧΟΣ:35 ΤΕΥΧΟΣ:36 ΤΕΥΧΟΣ:37 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:39 ΤΕΥΧΟΣ:40
          4 4      
           
ΤΕΥΧΟΣ:41 ΤΕΥΧΟΣ:42 ΤΕΥΧΟΣ:43 ΤΕΥΧΟΣ:44 ΤΕΥΧΟΣ:45 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:47 ΤΕΥΧΟΣ:48 ΤΕΥΧΟΣ:49 ΤΕΥΧΟΣ:50
                   
         
ΤΕΥΧΟΣ:51 ΤΕΥΧΟΣ:52 ΤΕΥΧΟΣ:53 ΤΕΥΧΟΣ:54 ΤΕΥΧΟΣ:55 ΤΕΥΧΟΣ:56 ΤΕΥΧΟΣ:57 ΤΕΥΧΟΣ:58 ΤΕΥΧΟΣ:59  
    4       4   4  

BATMAN & ROBIN THE BOY WONDER

     
ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9      
4 4 4 4            

DC BATMAN   R.I.R (ΑΝΟΥΜΠΙΣ) - 2007

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
3   3 3         3 3
 
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20
3 3 3   3   3 3 3 3
ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24 ΤΕΥΧΟΣ:25 ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:28 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:30
      3 3 3 3 3 3 3
         
ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:32 ΤΕΥΧΟΣ:33 ΤΕΥΧΟΣ:34 ΤΕΥΧΟΣ:35 ΤΕΥΧΟΣ:36        
3 3 3   3 3        
ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΜΠΑΤΜΑΝ THE BATMAN STRIKES
   
POISON IVY 4 ΤΕΥΧΟΣ:2 3
MR. FREEZE 4 ΤΕΥΧΟΣ:3  
BANE   ΤΕΥΧΟΣ:4  
BATGIRL   ΤΕΥΧΟΣ:6  
       

 BATMAN -ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ (MODERN TIMES)

1:ΑΠΕΙΛΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΚΟΘΑΜ ΣΙΤΥ   6:ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ  
2:Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ   7:ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  
3:ΔΙΑΦΘΟΡΑ   8:ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  
4: ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ   9:ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  
5:ΕΝΕΔΡΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ   10:ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΟΥ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΥ  
BATMAN. ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΗΡΩΑ 10 BATMAN. Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΤΑΙΝΙΑΣ  
BATMAN. Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ. F. Miller   BATMAN HUSH. ΣΙΩΠΗΛΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ. ΤΟΜΟΣ Α΄+ Β΄  
BATMAN & ROBIN. Modern times 5 BATMAN. PANINI COMICS , σ. 128  
BATMAN. Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 5 BATMAN BEGINS. Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ   
BATMAN. Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ 5 BATMAN WAR ON CRIME. ΑΝΙΣΗ ΜΑΧΗ.  ANUBIS

10

       
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ σ. 167   SUPERMAN UNCHAINED. ΤΟΜΟΣ 2. ANUBIS 4
SUPERMAN - BATMAN - SUPERGIRL Anubis 15    
ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ. Εκ. ΚΑΚΤΟΣ, σ. 223      
SUPERMAN. ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ;      
SUPERMAN. Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΡΥΤΠΤΟΝ      

BATMAN FOREVER. ΜΠΑΤΜΑΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ ΚΟΜΙΚΣ  ΠΕΡΓΑΜΟΣ
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUPERMAN BIRTHRIGHT
Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ
ΤΟΜΟΣ Α΄+ Β΄
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN WHATEVER HAPPENED TO THE CAPED CRUSADER;
ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ;
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΜΠΑΤΜΑΝ
ΒΙΠΕΡ
σ
. 328
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ