ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ - ΜΠΑΤΜΑΝ

www.comicsmania.gr -210/3255216

ΟΣΑ ΤΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ(ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ)

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
                  10
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20
  10   10   5 5 10 10 10
ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24 ΤΕΥΧΟΣ:25 ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:28 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:30
      5 5     10   10
ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:32 ΤΕΥΧΟΣ:33 ΤΕΥΧΟΣ:34 ΤΕΥΧΟΣ:35 ΤΕΥΧΟΣ:36 ΤΕΥΧΟΣ:37 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:39 ΤΕΥΧΟΣ:40
5       10   10      
ΤΕΥΧΟΣ:41 ΤΕΥΧΟΣ:42 ΤΕΥΧΟΣ:43 ΤΕΥΧΟΣ:44 ΤΕΥΧΟΣ:45 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:47 ΤΕΥΧΟΣ:48 ΤΕΥΧΟΣ:49 ΤΕΥΧΟΣ:50
10     10 10     5    
ΤΕΥΧΟΣ:51 ΤΕΥΧΟΣ:52 ΤΕΥΧΟΣ:53 ΤΕΥΧΟΣ:54 ΤΕΥΧΟΣ:55 ΤΕΥΧΟΣ:56 ΤΕΥΧΟΣ:57 ΤΕΥΧΟΣ:58 ΤΕΥΧΟΣ:59 ΤΕΥΧΟΣ:60
                   
ΤΕΥΧΟΣ:61 ΤΕΥΧΟΣ:62 ΤΕΥΧΟΣ:63 ΤΕΥΧΟΣ:64 ΤΕΥΧΟΣ:65 ΤΕΥΧΟΣ:66 ΤΕΥΧΟΣ:67 ΤΕΥΧΟΣ:68 ΤΕΥΧΟΣ:69 ΤΕΥΧΟΣ:70
10   10         5 5 10
ΤΕΥΧΟΣ:71 ΤΕΥΧΟΣ:72 ΤΕΥΧΟΣ:73 ΤΕΥΧΟΣ:74 ΤΕΥΧΟΣ:75 ΤΕΥΧΟΣ:76 ΤΕΥΧΟΣ:77 ΤΕΥΧΟΣ:78 ΤΕΥΧΟΣ:79 ΤΕΥΧΟΣ:80
5         5       10
ΤΕΥΧΟΣ:81 ΤΕΥΧΟΣ:82 ΤΕΥΧΟΣ:83 ΤΕΥΧΟΣ:84 ΤΕΥΧΟΣ:85 ΤΕΥΧΟΣ:86 ΤΕΥΧΟΣ:87 ΤΕΥΧΟΣ:88 ΤΕΥΧΟΣ:89 ΤΕΥΧΟΣ:90
10 10     10   10      
ΤΕΥΧΟΣ:91 ΤΕΥΧΟΣ:92 ΤΕΥΧΟΣ:93 ΤΕΥΧΟΣ:94 ΤΕΥΧΟΣ:95 ΤΕΥΧΟΣ:96 ΤΕΥΧΟΣ:97 ΤΕΥΧΟΣ:98 ΤΕΥΧΟΣ:99 ΤΕΥΧΟΣ:100
      10 10 10        
           
ΤΕΥΧΟΣ
101
ΤΕΥΧΟΣ
102
ΤΕΥΧΟΣ
103
ΤΕΥΧΟΣ
104
           
10                  

 ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ (ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ)
ΤΕΥΧΗ:
17 - 24 - 25 - 31 - 48 - 68 - 69 - 71 - 76 - 84
10 ΤΕΥΧΗ
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 

 ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ (ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ)
ΤΟΜΟΣ
ΤΕΥΧΗ 1 - 2 - 3
3 ΤΕΥΧΗ
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 

 ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ (ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ)
ΤΟΜΟΣ
ΤΕΥΧΗ 4 - 5- 18
3 ΤΕΥΧΗ
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 

 

 

ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ(ΠΕΡΓΑΜΟΣ)

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
    5     5 5 5 5 5
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20
5 5 5 5   5 5 5 5 5
ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24 ΤΕΥΧΟΣ:25 ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:28 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:30
5 5 5 5 5 5   5 5 5
ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:32 ΤΕΥΧΟΣ:33 ΤΕΥΧΟΣ:34 ΤΕΥΧΟΣ:35 ΤΕΥΧΟΣ:36 ΤΕΥΧΟΣ:37 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:39 ΤΕΥΧΟΣ:40
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ΤΕΥΧΟΣ:41 ΤΕΥΧΟΣ:42 ΤΕΥΧΟΣ:43 ΤΕΥΧΟΣ:44 ΤΕΥΧΟΣ:45 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:47 ΤΕΥΧΟΣ:48 ΤΕΥΧΟΣ:49 ΤΕΥΧΟΣ:50
    5 5 5 5 5 5    
   
ΤΕΥΧΟΣ:51 ΤΕΥΧΟΣ:52 ΤΕΥΧΟΣ:53 ΤΕΥΧΟΣ:54 ΤΕΥΧΟΣ:55 ΤΕΥΧΟΣ:56 ΤΕΥΧΟΣ:57 ΤΕΥΧΟΣ:58    
5                  

ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ (ΠΕΡΓΑΜΟΣ)
ΤΟΜΟΣ 1 ΕΩΣ 6

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUPERMAN (ANUBIS)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 3
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

SUPERMAN
(GRANT MORRISON - FRANK QUITELY) - 2008
ΤΟΜΟΣ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 3

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUPERMAN
(GRANT MORRISON - FRANK QUITELY) - 2008
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 6

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DC COMICS - ANUBIS
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 4

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DC. SUPERMAN - BATMAN (ANUBIS)
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
(27-28-29-30)

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DC. SUPERMAN-BATMAN (ANUBIS)
ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ - ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ - ΠΡΟΔΟΣΙΑ
ΗΡΩΙΔΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ - ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 6

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DC. SUPERMAN - BATMAN (ANUBIS)
ΚΡΥΠΤΟΝΙΤΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ 19 ΕΩΣ ΕΩΣ 24

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DC. SUPERMAN (ANUBIS)
ΝΑΝΟΠΟΛΙΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ - ΤΕΥΧΗ 31 ΕΩΣ 33

12

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUPERMAN UNCHAINED
ΤΟΜΟΣ 2
ANUBIS

6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN - SUPERMAN
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΣΜΟΙ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ
2
ANUBIS

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

SUPERMAN UNCHAINED
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 9
ANUBIS

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

TRINITY
BATMAN - WODER WOMAN - SUPERMAN
ΝΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ - ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 2
ANUBIS

6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

TRINITY
BATMAN - WODER WOMAN - SUPERMAN
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΑΛΛΟΚΟΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ - ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 3
ANUBIS

9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUPERMAN
BRAINIAC

ΜΕΡΟΣ 2 - ΜΕΡΟΣ 3
ANUBIS

6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Β  ΜΕΡΟΣ

ANUBIS

3

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN - SUPERMAN - SUPERGIRL
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ
6
ANUBIS

18

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DC. SUPERMAN (ANUBIS)
RED SON

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ -
ΤΕΥΧΗ
1 ΕΩΣ 6
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUPERGIRL
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ
4
ANUBIS

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

DC. SUPERMAN - BATMAN (ANUBIS)

1:ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 4 6:ΗΡΩΙΔΑ 4
2:ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ 4 7:ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (1) 4
3:ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ   8:ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (2) 4
4:ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ 4 9:ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (3) 4
5:ΠΡΟΔΟΣΙΑ 4 10:ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (4) 4
 
11:ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (5) 4 16:ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΑΓΙΔΑ (4)  
12:ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (6) 4 17:ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΑΓΙΔΑ (5) 4
13:ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΑΓΙΔΑ (1) 4 18:ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΑΓΙΔΑ (6) 4
14:ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΑΓΙΔΑ (2) 4 19:ΚΡΥΠΤΟΝΙΤΗΣ (1) 4
15:ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΑΓΙΔΑ (3) 4 20:ΚΡΥΠΤΟΝΙΤΗΣ (2) 4
21:ΚΡΥΠΤΟΝΙΤΗΣ (3)   26:ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (2) 4
22:ΚΡΥΠΤΟΝΙΤΗΣ (4) 4 27:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (1) 4
23:ΚΡΥΠΤΟΝΙΤΗΣ (5) 4 28:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (2)  
24:ΚΡΥΠΤΟΝΙΤΗΣ (6) 4 29:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (3) 4
25:ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (1) 4 30:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (4) 4
     
31:ΝΑΝΟΠΟΛΙΣ (1)   1: ΤΟΜΟΣ: ΤΕΥΧΗ 1 - 2- 3 9
32:ΝΑΝΟΠΟΛΙΣ (2) 4 3: ΤΟΜΟΣ: ΤΕΥΧΗ 7 - 8- 9 9
33:ΝΑΝΟΠΟΛΙΣ (3) 4 6:ΤΟΜΟΣ: ΤΕΥΧΗ 16 - 17 - 18 9
    8: ΤΟΜΟΣ: ΤΕΥΧΗ 22 - 23 - 24 9
       

SUPERMAN ADVENTURES (ANUBIS)

   
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6    
4 4 4 4        

SUPERMAN ADVENTURES
ΣΕΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 6
(ANUBIS)

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

UNIVERSE. ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ 2005

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
  4 4 4 4 4 4 4 4 4
 
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18  
    4 4   4 4 4 4  

UNIVERSE
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ 1 ΕΩΣ 19
19 ΤΕΥΧΗ
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 14 ΕΧΕΙ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ

70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
ΤΟΜΟΙ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ  ( ANUBIS)
 
ΤΟΜΟΣ:1 ΤΟΜΟΣ:2 ΤΟΜΟΣ:3 ΤΟΜΟΣ:4 ΤΟΜΟΣ:7 ΤΟΜΟΣ:10 ΤΟΜΟΣ:11 ΤΟΜΟΣ:8 ΤΟΜΟΣ:6  
9 9   9 9       9  


SUPERMAN (ANUBIS)
ΤΟΜΟΣ 9
ΤΕΥΧΗ 18- 19 - 20

BRAINIAC 1 - 2 - 3
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
DC - SUPERMAN (ANUBIS)
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8
4 4 4 4 4   4 4
ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10 ΤΕΥΧΟΣ11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16
4 4 4 4 4 4   4
ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ 19 ΤΕΥΧΟΣ:20 ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24
4 4   4 4 4 4 4
           
ΤΕΥΧΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 26 ΤΕΥΧΟΣ 27          
4   4          

DC. SUPERMAN-BATMAN (ANUBIS)
ΟΛΕΘΡΙΑ ΠΑΓΙΔΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ - ΤΕΥΧΗ 13 ΕΩΣ 18

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DC. SUPERMAN (ANUBIS)
FOR TOMORROW
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ - ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 6

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DC. SUPERMAN (ANUBIS)
ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ - ΜΠΡΕΝΙΑΚ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ - ΤΕΥΧΗ 18 ΕΩΣ 22

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DC. SUPERMAN - BATMAN (ANUBIS)
ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ 8 ΕΩΣ ΕΩΣ 12

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DC. SUPERMAN (ANUBIS)
UP, UP AND WAY
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ - ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 4

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DC. SUPERMAN - BATMAN (ANUBIS)
ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ 25 ΕΩΣ ΕΩΣ 26

6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

JUSTICE LEAGUE AMERICA DC ANUBIS
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
  4 4 4 4 4 4     4
ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - JLA
             
ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:1
4 4 4 4       4

JUSTICE LEAGUE AMERICA
ANUBIS

ΤΟΜΟΣ. ΤΕΥΧΗ 1 - 2
8

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

 

 

BATMAN ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ (ΠΕΡΓΑΜΟΣ)

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
  5 5 5 5 5 5 5 5 5
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20
5   5 5 5 5 5 5 5 5
ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24 ΤΕΥΧΟΣ:25 ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:28 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:30
5 5 5 5 5 5 5   5  
ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:32 ΤΕΥΧΟΣ:33 ΤΕΥΧΟΣ:34 ΤΕΥΧΟΣ:35 ΤΕΥΧΟΣ:36 ΤΕΥΧΟΣ:37 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:39 ΤΕΥΧΟΣ:40
  5 5 5 5   5      
           
ΤΕΥΧΟΣ:41 ΤΕΥΧΟΣ:42 ΤΕΥΧΟΣ:43 ΤΕΥΧΟΣ:44 ΤΕΥΧΟΣ:45 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:47 ΤΕΥΧΟΣ:48 ΤΕΥΧΟΣ:49 ΤΕΥΧΟΣ:50
                   
       
ΤΕΥΧΟΣ:51 ΤΕΥΧΟΣ:52 ΤΕΥΧΟΣ:53 ΤΕΥΧΟΣ:54 ΤΕΥΧΟΣ:55 ΤΕΥΧΟΣ:56 ΤΕΥΧΟΣ:57 ΤΕΥΧΟΣ:58 ΤΕΥΧΟΣ:59 ΤΕΥΧΟΣ:60
                  5

DC BATMAN   R.I.R (ΑΝΟΥΜΠΙΣ) - 2007

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
3   3 3         3 3
 
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20
3 3 3   3   3 3 3 3
ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24 ΤΕΥΧΟΣ:25 ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:28 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:30
      3 3 3 3 3 3 3
       
ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:32 ΤΕΥΧΟΣ:33 ΤΕΥΧΟΣ:34 ΤΕΥΧΟΣ:35 ΤΕΥΧΟΣ:36        
      3            

DC BATMAN   R.I.R (ΑΝΟΥΜΠΙΣ) ΤΟΜΟΙ

DC BATMAN
ΤΟΜΟΣ  8
TEYXH 21 - 22 - 23
ANUBIS

9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

DC BATMAN
ΤΟΜΟΣ 1
TEYXH 1 - 2 - 3 - 4
ANUBIS

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DC BATMAN
ΣΕΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 36
ANUBIS

110

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   

BATMAN & ROBIN THE BOY WONDER

 
ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9  
4 4 4 4        
BATMAN & ROBIN
THE BOY WONDER
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ 1 ΕΩΣ 9
35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
DKIII - THE MASTER RACE
ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ
Η ΑΡΧΟΥΣΑ ΦΥΛΗ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

3

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ
Η ΑΡΧΟΥΣΑ ΦΥΛΗ
ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

3

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ
Η ΑΡΧΟΥΣΑ ΦΥΛΗ
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ

3

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ
Η ΑΡΧΟΥΣΑ ΦΥΛΗ
ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΑΤΟ

3

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΜΠΑΤΜΑΝ
ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΜΠΑΤΜΑΝ
POISON IVY

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΜΠΑΤΜΑΝ
MR. FREEZE
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΜΠΑΤΜΑΝ
BANE

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΜΠΑΤΜΑΝ
BATGIRL
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

THE BATMAN STRIKES
   
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6    
  4   4        
THE BATMAN STRIKES
ΣΕΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 6

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   

 BATMAN -ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ (MODERN TIMES)

1:ΑΠΕΙΛΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΚΟΘΑΜ ΣΙΤΥ   6:ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ  
2:Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ   7:ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 10
3:ΔΙΑΦΘΟΡΑ 5 8:ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  
4: ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ   9:ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  
5:ΕΝΕΔΡΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ   10:ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΟΥ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΥ  

ΜΠΑΤΜΑΝ (ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ)

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ 8
15 15            

BATMAN
Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN
Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN WAR ON CRIME
ΑΝΙΣΗ ΜΑΧΗ
ANUBIS

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN & ROBIN
MODERN TIMES
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

BATMAN
Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
F. Miller

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

BATMAN
ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΜΕ ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΗΡΩΑ

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN
PANINI COMICS

σ. 128
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN BEGINS
Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN
Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΤΑΙΝΙΑΣ

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN HUSH
ΣΙΩΠΗΛΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
ΤΟΜΟΣ Α΄+ Β΄

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

BATMAN WHATEVER HAPPENED TO THE CAPED CRUSADER;
ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ;
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΜΠΑΤΜΑΝ
ΒΙΠΕΡ
σ
. 328
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN FOREVER
ΜΠΑΤΜΑΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ ΚΟΜΙΚΣ 
ΠΕΡΓΑΜΟΣ
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

SUPERMAN BIRTHRIGHT
Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ
ΤΟΜΟΣ Α+B
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ
ΚΑΚΤΟΣ, σ. 223

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

SUPERMAN
ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ;
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ
σ. 167

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

SUPERMAN - BATMAN - SUPERGIR
Anubis

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUPERMAN
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΡΥΠΤΟΝ
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

SUPERMAN
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ
Anubis

3

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN
Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ
Anubis

3

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

BATMAN
YEAR ONE
Η ΑΡΧΗ
F. MILLER

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ