ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΚΟΜΙΚΣ

www.comicsmania.gr 210/3255216

MASTER KUNG FU 1976

MASTER KUNG FU
ΤΕΥΧΟΣ 47
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

MASTER KUNG FU
ΤΕΥΧΟΣ 50
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN - 1972

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 48
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 71
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 59
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 60
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 62
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 63
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 64
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 72
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 67
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 69
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 5
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 6
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 11
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 12
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 15
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INVINCIBLE IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 70
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUB MARINER 1968 -1971

THE SAVAGE SUB MARINER
ΤΕΥΧΟΣ 68
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUB MARINER
ΤΕΥΧΟΣ 18
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUB MARINER
ΤΕΥΧΟΣ 11
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUB MARINER
ΤΕΥΧΟΣ 41
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

MARVEL TEAM - UP

MARVEL TEAM - UP
THE HUMAN TORCH AND IRON MAN
ΤΕΥΧΟΣ 29
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

 

DOCTOR STRANGE

DOCTOR STRANGE
ΤΕΥΧΟΣ 22
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DOCTOR STRANGE
ΤΕΥΧΟΣ 13
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DOCTOR STRANGE
ΤΕΥΧΟΣ 14
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DOCTOR STRANGE
ΤΕΥΧΟΣ  20
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SILVER SURFER -1968

THE SILVER SURFER
ΤΕΥΧΟΣ 9
35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SILVER SURFER
ΤΕΥΧΟΣ 16
35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

THE SILVER SURFER
ΤΕΥΧΟΣ 9
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SILVER SURFER
ΤΕΥΧΟΣ 12
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

STAR TREK - 1981 - STAR WARS

STAR TREK
ΤΕΥΧΟΣ 11
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

STAR TREK
ΤΕΥΧΟΣ 16
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

STAR TREK
ΤΕΥΧΟΣ 14
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

STAR TREK
ΤΕΥΧΟΣ 15
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

SPAWN
SPAWN
ΤΕΥΧΟΣ 46
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SPAWN
ΤΕΥΧΟΣ 53
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SPAWN
ΤΕΥΧΟΣ 54
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SPAWN
ΤΕΥΧΟΣ 55
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SPAWN
ΤΕΥΧΟΣ 38
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SPAWN
ΤΕΥΧΟΣ 35
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SPAWN
ΤΕΥΧΟΣ 56
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SPAWN
TODD McFARLANE
12

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE X - MEN
THE X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 20
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 21
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 261
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 249
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 305
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 288
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 216
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 260
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 354
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE UNCANNY X - MEN
ΤΕΥΧΟΣ 285
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE PUNISHER
THE PUNISHER
ΤΕΥΧΟΣ 69
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE PUNISHER
ΤΕΥΧΟΣ 68
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE PUNISHER
ΤΕΥΧΟΣ 67
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE PUNISHER
ΤΕΥΧΟΣ 64
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

KULL THE DESTROY
KULL THE DESTROY
ΤΕΥΧΟΣ 19
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
MARVEL TWO - IN - ONE
MARVEL TWO - IN - ONE
ΤΕΥΧΟΣ 96
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
MARVEL TALES
MARVEL TALES
ΤΕΥΧΟΣ 56
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
   
THE PETER PARKER SPIDERMAN
THE PETER PARKER SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 1
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE PETER PARKER SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 15
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 193
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 246
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 260
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 221
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 205
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 154
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 191
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 186
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 185
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 188
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 199
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 198
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 196
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 209
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SPECTACULAR SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 208
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
THE MARVEL TALES FEATURING SPIDERMAN
THE MARVEL TALES
FEATURING SPIDERMAN

ΤΕΥΧΟΣ 261
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE MARVEL TALES
FEATURING SPIDERMAN

ΤΕΥΧΟΣ 272
6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE MARVEL TALES
FEATURING SPIDERMAN

ΤΕΥΧΟΣ 274
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE MARVEL TALES
FEATURING SPIDERMAN

ΤΕΥΧΟΣ 275
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE MARVEL TALES
FEATURING SPIDERMAN

ΤΕΥΧΟΣ 276
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE MARVEL TALES
FEATURING SPIDERMAN

ΤΕΥΧΟΣ 277
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE MARVEL TALES
FEATURING SPIDERMAN

ΤΕΥΧΟΣ 279
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE MARVEL TALES
FEATURING SPIDERMAN

ΤΕΥΧΟΣ 281
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE MARVEL TALES
FEATURING SPIDERMAN

ΤΕΥΧΟΣ 282
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
THE SENSATIONAL SPIDERMAN
THE SENSATIONAL SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 18
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SENSATIONAL SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 19
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SENSATIONAL SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 27
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SENSATIONAL SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 29
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

MARVEL TALES
THE SENSATIONAL SPIDERMAN

ΤΕΥΧΟΣ 195
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

THE SENSATIONAL SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 29
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AMAZING SPIDERMAN
THE AMAZING SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 426
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AMAZING SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 381
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AMAZING SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 368
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AMAZING SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 433
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AMAZING SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 427
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AMAZING SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 428
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AMAZING SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 437
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AMAZING SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 359
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
ΤΕΥΧΟΣ 174
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
ΤΕΥΧΟΣ 175
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
ΤΕΥΧΟΣ 207
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
ΤΕΥΧΟΣ 177
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
ΤΕΥΧΟΣ 179
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
ΤΕΥΧΟΣ 206
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS 1968
THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 49
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 60
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 79
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 85
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 289
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 291
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 295
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 297
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 335
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 337
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 338
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 339
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 342
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 345
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 271
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
DIRECT EDITION
ΤΕΥΧΟΣ 3
JAN 1997
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 86
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
THE MIGHTY THOR
THE MIGHTY THOR
ΤΕΥΧΟΣ 257
7

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

 

 AVENGERS WEST COAST
AVENGERS WEST COAST
ΤΕΥΧΟΣ 68
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
FANTASTIC FOUR
FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 76
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 77
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 104
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 149
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 151
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 127
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 119
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 115
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 114
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 117
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 118
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 178
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 111
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 217
8

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 116
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 113
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 409
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 407
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 364
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 293
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 398
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 397
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 297
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 396
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 399
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 371
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 108
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 102
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INCREDIBLE HULK
THE INCREDIBLE HULK
ΤΕΥΧΟΣ 395
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INCREDIBLE HULK
ΤΕΥΧΟΣ 412
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INCREDIBLE HULK
ΤΕΥΧΟΣ 421
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INCREDIBLE HULK
ΤΕΥΧΟΣ 438
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INCREDIBLE HULK
ΤΕΥΧΟΣ 439
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INCREDIBLE HULK
ΤΕΥΧΟΣ 440
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INCREDIBLE HULK
ΤΕΥΧΟΣ 430
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE INCREDIBLE HULK
ΤΕΥΧΟΣ 371
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL - 1964
DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 29
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 30
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 35
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 36
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 37
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 46
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 82
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 83
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 96
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 119
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 118
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 28
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 117
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

 

MAN - WOLF
MAN - WOLF
ΤΕΥΧΟΣ 31
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

MAN - WOLF
ΤΕΥΧΟΣ 32
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

MAN - WOLF
ΤΕΥΧΟΣ 33
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
   
FLASH
FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 277
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 279
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 280
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 285
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 286
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 22 - 1989
3

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 287
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 308
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE NEW ADVENTURES OF SUPERBOY
THE NEW ADVENTURES OF SUPERBOY
ΤΕΥΧΟΣ 23
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
   
SUPERMAN PAL - JIMMY OLSEN
SUPERMAN PAL - JIMMY OLSEN
ΤΕΥΧΟΣ 120
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUPERMAN PAL - JIMMY OLSEN
ΤΕΥΧΟΣ 127
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUPERMAN PAL - JIMMY OLSEN
ΤΕΥΧΟΣ 110
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUPERMAN PAL - JIMMY OLSEN
ΤΕΥΧΟΣ 111
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUPERMAN GIRL FRIEND - LOIS LANE

SUPERMAN GIRL FRIEND - LOIS LANE
ΤΕΥΧΟΣ 130
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUPERMAN PAL - JIMMY OLSEN
ΤΕΥΧΟΣ 82
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUPERMAN GIRL FRIEND - LOIS LANE
ΤΕΥΧΟΣ 88
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
WORLD'S FINEST (SUPERMAN - BATMAN TOGETHER)

WORLD'S FINEST
ΤΕΥΧΟΣ 183
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

WORLD'S FINEST
ΤΕΥΧΟΣ 193
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 443
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 444
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 445
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 447
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 453
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 452
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 440
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

 

CONAN - THE BARBARIAN - 1974

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 39
THE DRAGON FROM THE INLAND SEA
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 40
THE FIEND FROM THE FORGOTTEN CITY
12

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 41
GARDEN OF DEATH AND LIFE
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 42
NICHT OF THE GARGOYLE
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 44
THE FIEND AND THE FLAME
(RED SONIA)
14

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 45
THE DEMON OF DARK VALLEY
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 46
THE CURSE OF THE CONJURER
14

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 47
THE GOBLINS STRIKE AT MIDNIGHT
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 48
THE RATS DANCE AT RAVENGARD
(RED SONIA)

14

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 55
SHADOW ON THE LAND
6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 103
NIGHT OF THE VAMPIRE
6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 111
CIMMERIAN AGAINST A CITY
6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 115
A WAR OF WIZARDS (RED SONIA)
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 123
THE HORROR BENEATH THE HILLS
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 125
WITCHES OF NEXXX
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 126
THE BOOLD RED EYE OF TRUTH
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 131
THE RING OF RHAX
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 137
TITANS GAMBIT
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 143
LIFE AMONG THE DEAD
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 145
SON OF CIMMERIA
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 151
VALE OF DEATH
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 152
THE DARK BLADE OF JERGAL ZAPH
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 169
TOMB OF THE SCARLET MAGE
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 191
A TRUE WARRIOR BORN
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 174
CHILDREN OF THE NIGHT
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 247
THE SWORD THAT CONQUERS ALL
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 25
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 31
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 32
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 33
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 34
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 35
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 36
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 38
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 43
(RED SONIA)
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 72
8

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 188
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 197
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 248
CHILDREN OF THE NIGHT
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CONAN - THE BARBARIAN
ΤΕΥΧΟΣ 47
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

KING KONAN (MARVEL COMICS)

KING KONAN
ΤΕΥΧΟΣ 5 - 1981
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

KING KONAN
ΤΕΥΧΟΣ 6 - 1981
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN (MARVEL COMICS)

203:THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN
DEMONS BOOLD
NOVEMBER 1992
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

86:THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN
TALONS OF THE MAN TIGER
MAY 1986
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

210:THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN
NIGHT OF THE RAT
DECEMBER 1983
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

209:THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN
DEATH A WELL TENDED GARDEN
MAY 1993
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

210:THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN
THE CHILDREN OF ZATH
JUN 1993
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

94:THE SAVAGE SHORD OF CONAN THE BARBARIAN
DEATH DWARVES STYGI
NOVEMBER 1983
9

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

X -  UNIVERSE - 2001

X -  EARTH - 2000

X - UNIVERSE
DIRECT EDITION
ΤΕΥΧΗ: Χ - 0  - 1 ΕΩΣ 12
14 ΤΕΥΧΗ
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

X - EARTH
SPECIAL EDITION
ΤΕΥΧΗ: Χ - 0  - 1 ΕΩΣ 5
7 ΤΕΥΧΗ
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

A PARADISE X SPECIAL

 

A PARADISE X SPECIAL
RAGNAROK
DIRECT EDITION
ΤΕΥΧΗ:  1 ΕΩΣ 2
2 ΤΕΥΧΗ
6

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

 

ΑΛΜΠΟΥΜ

1) 30 DAYS OF NIGHT
RETURN TO BARROW
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2) SILENT DRAGON
ALANGUILAN FRIEND STEWART
12

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

3) THE NEW AVENGERS
by BRIAN M. BENDIS
THE COMPLETE COLLECTION
ΤΟΜΟΣ 5
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

4) THE NEW AVENGERS
by BRIAN M. BENDIS
THE COMPLETE COLLECTION
ΤΟΜΟΣ 7
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

5) THE MIGHTY AVENGERS
by BRIAN M. BENDIS
THE COMPLETE COLLECTION
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

6) WATCHING THE WATCHMEN
GRAPHIC NOVEL
COMPANION COMIC BOOK HARDCOVER ART BOOK
70
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1ST EDITION
LIMITED COLLECTIONS SILVER MINT SERIES
BATMAN
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

LIMITED COLLECTORS EDITION PRESENT
BATMAN SPECIAL ALL - VILLAIN ISSUE
BATMAN
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

LIMITED COLLECTORS EDITION
PRESENT SUPERMAN
6 SPETACULAR STORIES
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ