ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΚΟΜΙΚΣ

www.comicsmania.gr

ΟΣΑ ΤΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

SUB MARINER 1968 -1971

           
ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:37            
10 10 10 10            

DETECTIVE COMICS

           
ΤΕΥΧΟΣ:443 ΤΕΥΧΟΣ:444 ΤΕΥΧΟΣ:445 ΤΕΥΧΟΣ:453            
10 25 20 15            

EXILES

5 17 65                         το τεύχος 4
66 67 70 71 72 73 74 75 76 78 79 82 83 84 86 το τεύχος
3
87 88                          
                             

BLOODSTRIKE: 1993

4 5                          
το τεύχος
5
                             
                             
                             

STAR TREK

11 12 13 14 16                    
το τεύχος
5
                             
                             
                             

ELFQUEST:

4 6 7                        
το τεύχος
3
                             
                             
                             

WARLOCK

3 4                          
το τεύχος
3
                             
                             
                             

THE SILVER SURFER 1991

48 51 53 54 58 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
το τεύχος
3
66 71 75                        
                             
                             

GHOST RIDER 1992

22 23 24 25 26 28 31 32      
το τεύχος
3
                             
                             
                             

ΤHE NEW DEFENDERS:

133 134 135                
το τεύχος
4
                             
                             
                             
GHOST RIDER 1983
77 78                  
το τεύχος
6
                             
                             
                             
JUSTICE
51 53 57 60              
το τεύχος
3
                             
                             
                             
TUROK DINOSAUR HUNTER
1 6
8 16                           το τεύχος
4
                             
                             
FLASH 1977
248 277 279 280 284 285 286 287 308 311
το τεύχος
6
                             
                             
                             
ULTRAVERSE THE STRANGER
10 11 12 13 14
το τεύχος
3
                             
                             
                             
MAGNUS ROBOT FIGHTER
26 27 28 29 30 31 32
το τεύχος
3
                             
                             
                             
DAZZLER
5 7 8 9 10 11 16 24 37 39
το τεύχος
4
                             
                             
                             
MICRONAUTS
2 3 4 5 6 8 9 10 41
το τεύχος
3
                             
                             
                             
WOLVERINE 2005
29 30 33 34 36 38 39 41 48
το τεύχος
3
                             
                             
                             
WOLVERINE 1991-1993
45 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 το τεύχος
4
 
65 66 67 68 69                    
                             
                             
 X-MEN  2005
170 171 172 173 180 181 το τεύχος
3
                             
                             
                             
THE UNCANNY X-MEN  1986
209 249 260 261 263 263 265 267 269 274 276 277 279 280 282 το τεύχος
5
 
284 285 286 287 288 289 291 292 293 294 295 296 297 299 300
468 469 471                        
                             
X-MEN 1991
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 20 το τεύχος
4
 
                             
                             
                             
X - MEN CLASSIC
27 51 58 60 72 76 το τεύχος
3
 
                             
                             
                             
CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON 1974
174 175 176 177 179 179 182 το τεύχος
15
268 269 272                         το τεύχος
6
                             
                             
DAREDEVIL 1974
111 112 113 114 115 116 117 118 119 233 276 277 279 280 282 το τεύχος
8
283 284 285 286 287 288 291 295
                             
                             
THE MIGHTY THOR 1974
220 225 226 228 229 230 231 232 233 το τεύχος
6
370 372 373 382 396 399 415 441 455            
                             
                             
CONAN THE BARBARIAN 1974
39 40 41 42 44 45 46 47 48
το τεύχος
7
                             
                             
                             
THE INVICIBLE IRON MAN 1973
66 68 69 70 71 72 95 100
το τεύχος
5
                             
                             
                             
THE NEW AVENGERS A MARVEL COMICS EVENT
23 24 25
το τεύχος
3
                             
                             
                             
THE AVENGERS 1971
78 79 80 85 86 το τεύχος 40
102 103 121 122 130 132 161                 το τεύχος 20
278 283 299 318 322 323 326 327 328 329 330 331 335 336 337 το τεύχος
10
338 339 342 357                      
MARVEL TALES STARRING SPIDER-MAN  1974
5 53 54 55 56 57 65 το τεύχος
5
                             
                             
                             
THE AMAZING SPIDER-MAN  1974
134 138 139 140 141 153 το τεύχος
10
291 292                          
                             
                             
MAN -WOLF   1974
30 31 32 33 το τεύχος
10
                             
                             
                             
CAPTAIN MARVEL  1973
29 34 35 36 το τεύχος
15
                             
                             
                             
WAR OF THE WORLDS  1974
25 26 28 35 το τεύχος
5
                             
                             
                             
FANTASTIC FOUR  1974
148 149 150 151 295 το τεύχος
15
                             
                             
                             
DEATHLOC THE DEMOLISHER  1974
25 26 27 28 32 33 34 το τεύχος
12
                             
                             
                             
DEATHLOK 1991
4 5 12 13 14 16 το τεύχος
3
                             
                             
                             
ΒΑΤΜΑΝ 1987
413 440 441 443 444 445 446 447 450 451 458 459 465 466 467 το τεύχος
4
468 469 471 475 476 478 478 479 480 481 485 486 487 490 491
492 658            
                             
DETECTIV COMICS 1989
609 610 611 612 616 617 622 623 624 625 626 628 629 630 631 το τεύχος
4
632 633 634 635 636 639 641 642 643 644 645 646 647 648 650
652 654 655 656                      
                             
JUSTIGE LEAGUE EUROPE 1991
28 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 43 44 45 47 το τεύχος
3
49                            
                             
                             
JUSTIGE LEAGUE AMERICA 1989
30 31 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 το τεύχος
4
47 48 49 50 51 52 53 55 57 58 59 60 62 64 66
67 71 72                        
                             
ALPHA FLIGHT 1991
1 2 3 36 37 38 40 41 42 49 το τεύχος
4
                             
                             
                             
X-FACTOR  1991
65 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 84 85 το τεύχος
4
86 87 88 89 90      
                             
                             
X-FORCE 1991
1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 το τεύχος
4
19 20 21 22 62 63 64 65      
                             
                             
GUARDIANS OF THE GALAXY 1992
26 27 28 29 το τεύχος
4
       
                             
                             
GREEN LANTERN 1992
13 18 26 28 30 το τεύχος
4
       
                             
                             
TALES OF THE TEEN TITANS 1987
70 75 77 78 80 81 το τεύχος
5
       
                             
                             
THE NEW MUTANS 1986
  46 54 55 71 72 75 92
       
                             
                             
WARLORD 1986
  114 119 120 121