ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΚΟΜΙΚΣ

www.comicsmania.gr

ΟΣΑ ΤΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

SUB MARINER 1968 -1971

       
ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:37 ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:41        
10 10 10 10 10 10        

DETECTIVE COMICS

         
ΤΕΥΧΟΣ:443 ΤΕΥΧΟΣ:444 ΤΕΥΧΟΣ:445 ΤΕΥΧΟΣ:447 ΤΕΥΧΟΣ:453          
10 25 20 10 15          

THE SILVER SURFER -1968

         
ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17          
35 35 35 30 25          

STAR TREK - 1981

       
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:80        
5 5 5 5 5          
KULL THE DESTROY
                 
ΤΕΥΧΟΣ:19                  
5                  
MARVEL TWO - IN - ONE
                 
ΤΕΥΧΟΣ:96                  
5                  
MARVEL TALES
                 
ΤΕΥΧΟΣ:56                  
                   
THE AMAZING SPIDERMAN
           
ΤΕΥΧΟΣ:387 ΤΕΥΧΟΣ:390 ΤΕΥΧΟΣ:403 ΤΕΥΧΟΣ:286            
5 5 7 4            
CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
         
ΤΕΥΧΟΣ:174 ΤΕΥΧΟΣ:175 ΤΕΥΧΟΣ:176 ΤΕΥΧΟΣ:177 ΤΕΥΧΟΣ:179          
25 20 20 20 20          
THE AVENGERS 1968
ΤΕΥΧΟΣ:37 ΤΕΥΧΟΣ:44 ΤΕΥΧΟΣ:45 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:49 ΤΕΥΧΟΣ:52 ΤΕΥΧΟΣ:58 ΤΕΥΧΟΣ:60 ΤΕΥΧΟΣ:61 ΤΕΥΧΟΣ:78
25 25 25 25 20 25 30 40 20 30
             
ΤΕΥΧΟΣ:79 ΤΕΥΧΟΣ:85 ΤΕΥΧΟΣ:86              
25 30 25              
         
ΤΕΥΧΟΣ:123 ΤΕΥΧΟΣ:129 ΤΕΥΧΟΣ:130 ΤΕΥΧΟΣ:157 ΤΕΥΧΟΣ:161          
5 5 5 5 5          
ΤΕΥΧΟΣ:266 ΤΕΥΧΟΣ:267 ΤΕΥΧΟΣ:268 ΤΕΥΧΟΣ:270 ΤΕΥΧΟΣ:277 ΤΕΥΧΟΣ:280 ΤΕΥΧΟΣ:281 ΤΕΥΧΟΣ:282 ΤΕΥΧΟΣ:283 ΤΕΥΧΟΣ:284
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
       
ΤΕΥΧΟΣ:286 ΤΕΥΧΟΣ:287 ΤΕΥΧΟΣ:289 ΤΕΥΧΟΣ:291 ΤΕΥΧΟΣ:295 ΤΕΥΧΟΣ:297        
5 5 5 5 5 5        
       
ΤΕΥΧΟΣ:335 ΤΕΥΧΟΣ:337 ΤΕΥΧΟΣ:338 ΤΕΥΧΟΣ:339 ΤΕΥΧΟΣ:342 ΤΕΥΧΟΣ:345        
5 5 5 5 5 5        
 AVENGERS WEST COAST
                 
ΤΕΥΧΟΣ:68                  
5                  
FANTASTIC FOUR
 
ΤΕΥΧΟΣ:41 ΤΕΥΧΟΣ:44 ΤΕΥΧΟΣ:76 ΤΕΥΧΟΣ:77 ΤΕΥΧΟΣ:95 ΤΕΥΧΟΣ:102 ΤΕΥΧΟΣ:104 ΤΕΥΧΟΣ:149 ΤΕΥΧΟΣ:151  
25 25 25 25 25 20 15 15 15  
THE INCREDIBLE HULK
                 
ΤΕΥΧΟΣ:201                  
10                  
DAREDEVIL - 1964
ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:28 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:30 ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:32 ΤΕΥΧΟΣ:33 ΤΕΥΧΟΣ:34 ΤΕΥΧΟΣ:35 ΤΕΥΧΟΣ:36
20 20 20 20 10 10 10 10 10 10
ΤΕΥΧΟΣ:37 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:56 ΤΕΥΧΟΣ:57 ΤΕΥΧΟΣ:82 ΤΕΥΧΟΣ:83 ΤΕΥΧΟΣ:96 ΤΕΥΧΟΣ:112 ΤΕΥΧΟΣ:117 ΤΕΥΧΟΣ:118
10 10 10 10 10 10 10 5 5 5
               
ΤΕΥΧΟΣ:119 ΤΕΥΧΟΣ:126                
5 5                
MAN - WOLF
             
ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:32 ΤΕΥΧΟΣ:33              
8 10 10              
FLASH
   
ΤΕΥΧΟΣ:277 ΤΕΥΧΟΣ:279 ΤΕΥΧΟΣ:280 ΤΕΥΧΟΣ:285 ΤΕΥΧΟΣ:286 ΤΕΥΧΟΣ:287 ΤΕΥΧΟΣ:308 22/1/89    
5 5 5 5 5 5 5 3    
THE NEW ADVENTURES OF SUPERBOY
                 
ΤΕΥΧΟΣ:23                  
5