ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΚΟΜΙΚΣ

www.comicsmania.gr

ΟΣΑ ΤΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

SUB MARINER 1968 -1971

SUB MARINER
ΤΕΥΧΟΣ 17
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUB MARINER
ΤΕΥΧΟΣ 18
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUB MARINER
ΤΕΥΧΟΣ 21
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUB MARINER
ΤΕΥΧΟΣ 37
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

SUB MARINER
ΤΕΥΧΟΣ 11
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

SUB MARINER
ΤΕΥΧΟΣ 41
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

DOCTOR STRANGE

DOCTOR STRANGE
ΤΕΥΧΟΣ 6
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DOCTOR STRANGE
ΤΕΥΧΟΣ 13
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DOCTOR STRANGE
ΤΕΥΧΟΣ 14
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DOCTOR STRANGE
ΤΕΥΧΟΣ  20
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DOCTOR STRANGE
ΤΕΥΧΟΣ 22
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

 

DETECTIVE COMICS

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 443
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 444
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 445
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 447
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 453
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 452
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DETECTIVE COMICS
ΤΕΥΧΟΣ 440
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

 

THE SILVER SURFER -1968

THE SILVER SURFER
ΤΕΥΧΟΣ 7
35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SILVER SURFER
ΤΕΥΧΟΣ 8
35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SILVER SURFER
ΤΕΥΧΟΣ 9
35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SILVER SURFER
ΤΕΥΧΟΣ 16
35

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

THE SILVER SURFER
ΤΕΥΧΟΣ 9
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   

STAR TREK - 1981

STAR TREK
ΤΕΥΧΟΣ 11
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SILVER SURFER
ΤΕΥΧΟΣ 12
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

STAR TREK
ΤΕΥΧΟΣ 14
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SILVER SURFER
ΤΕΥΧΟΣ 15
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

STAR TREK
ΤΕΥΧΟΣ 16
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE SILVER SURFER
ΤΕΥΧΟΣ 80
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
 

KULL THE DESTROY
KULL THE DESTROY
ΤΕΥΧΟΣ 19
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
MARVEL TWO - IN - ONE
MARVEL TWO - IN - ONE
ΤΕΥΧΟΣ 96
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
MARVEL TALES
MARVEL TALES
ΤΕΥΧΟΣ 56
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
   
THE AMAZING SPIDERMAN
THE AMAZING SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 387
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AMAZING SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 390
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AMAZING SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 403
7

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AMAZING SPIDERMAN
ΤΕΥΧΟΣ 286
4

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
ΤΕΥΧΟΣ 174
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
ΤΕΥΧΟΣ 175
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
ΤΕΥΧΟΣ 176
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
ΤΕΥΧΟΣ 177
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CAPTAIN AMERICA AND THE FALCON
ΤΕΥΧΟΣ 179
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
THE AVENGERS 1968
THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 37
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 44
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 45
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 46
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 49
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 52
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 58
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 60
40

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 61
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 78
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 79
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 85
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 86
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 123
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 129
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 130
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 157
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 161
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 266
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 267
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 268
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 270
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 277
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 280
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 281
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 282
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 283
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 284
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 286
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 287
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 289
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 291
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 295
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 297
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 335
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 337
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 338
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 339
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 342
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE AVENGERS
ΤΕΥΧΟΣ 346
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 AVENGERS WEST COAST
AVENGERS WEST COAST
ΤΕΥΧΟΣ 68
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
FANTASTIC FOUR
FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 41
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 44
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 76
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 77
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 95
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 102
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 104
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 149
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FANTASTIC FOUR
ΤΕΥΧΟΣ 151
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
THE INCREDIBLE HULK
THE INCRDIBILE HULK
ΤΕΥΧΟΣ 201
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
DAREDEVIL - 1964
DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 26
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 28
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 29
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 30
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 31
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 32
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 33
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 34
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 35
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 36
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 37
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 46
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 56
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 57
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 82
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 83
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 96
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 112
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 117
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 118
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 119
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

DAREDEVIL
ΤΕΥΧΟΣ 126
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

MAN - WOLF
MAN - WOLF
ΤΕΥΧΟΣ 31
8

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

MAN - WOLF
ΤΕΥΧΟΣ 32
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

MAN - WOLF
ΤΕΥΧΟΣ 33
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
   
FLASH
FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 277
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 279
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 280
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 285
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 286
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 22 - 1989
3

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 287
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

FLASH
ΤΕΥΧΟΣ 308
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

THE NEW ADVENTURES OF SUPERBOY
THE NEW ADVENTURES OF SUPERBOY
ΤΕΥΧΟΣ 23
5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ