ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΒΙΒΛΙΑ 1950-2010

www.comicsmania.gr -210/3255216

ΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

0001:ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΕΥΧΗ:
118/1966 - 121/1966 - 124/1966 - 125/1966
126/1966 - 127/1966 - 128/1966 - 129/1966 - 130/1967 - 133/1967 - 134/1967 - 135/1967
το τεύχος 10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΕΥΧΗ:
137/1967 - 138/1967 - 139/1967 140/1967
140/1967 - 141/1968 - 144/1968 - 146/1968
148/1968 - 149/1968 - 150/1968 - 151/1968
152/1969 - 155/1969 - 179/1971

το τεύχος 10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 ΤΕΥΧΗ: 
5-6/7ος- 8ος 1965 - 7-8/9ος-10ος 1965 -  9/11ος 1965 -  10/12ος 1965 - 11/2ος /1966
12/3ος 1966

το τεύχος 15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ:
1/1958 - 2/1959 - 3/1959 - 4/1959

το τεύχος 20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΕΥΧΗ: 
107-108/1ος 2ος 1964 - 109/3ος 1964 - 114/8ος 1964 - 115-116/9ος-10ος 1964

120/2ος 1965 - 121-122/3ος -4ος 1965
125-126/7ος-8ος 1965 -
127/9ος 1965

το τεύχος 10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΕΥΧΗ: 
128-129/10ος-11ος 1965 - 130/12ος 1965 - 139/9ος 1966 - 140-141/10ος11ος 1966
142/12ος 1966 - 143/1ος 1967
144-145/2ος-3ος 1967 - 146/4ος 1967

το τεύχος 10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΕΥΧΗ: 148/6ος 1967 - 149/7ος 1967
159-160/5ος-6ος 1968 - 163-164/9ος-10ος 1968 - 188-189/11ος-12ος 1970 - 204-205/4ος 1972

το τεύχος 10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΡΟΔΑ
ΕΤΟΣ 7ον
ΜΑΡΤΙΟΣ 1972

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

       
1:4 ΤΡΟΧΟΙ. ΤΕΣΤ 65, σ. 384      
2:4 ΤΡΟΧΟΙ. ΤΕΣΤ 1993, σ. 384 10    
3:4 ΤΡΟΧΟΙ. ΤΕΣΤ  1994, σ. 530 10    
4:4 ΤΡΟΧΟΙ. ΤΕΣΤ 1990, σ. 370 10    

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

36 63 64 65 66 67 68 69 70 71 75 76 77 79 80

το τεύχος
25

81 83 84 85 89 91 92 94              
                             
                             

0001:VOX
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1996

5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:VOX
ΙΟΥΛΙΟΣ 1996
5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:VOX
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1996
5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:VOX
ΙΟΥΝΙΟΣ 1996
1996
5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:TRUE METAL
ΤΕΥΧΟΣ 4
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0006:MUSIC BOX MERLINS
ΤΕΥΧΟΣ 14
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1992

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0007:ΖΟΟ
ΤΕΥΧΟΣ 8
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998

5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΖΟΟ
ΤΕΥΧΟΣ 10
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998

5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0013:MUSIC IN
ΤΕΥΧΟΣ 92
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1991

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0014:MUSIC IN
ΤΕΥΧΟΣ 93
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1991

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0015:ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΤΕΥΧΟΣ 1

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0016:ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΤΕΥΧΟΣ 12

5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0017:DURAN DURAN
ΑΛΜΠΟΥΜ - ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΛΟ ΕΓΧΡΩΜΟ

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0018:TAR
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 11
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0019:PAINOMENON
ΤΕΥΧΟΣ 2
5/ 1982

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0020:PAINOMENON
ΤΕΥΧΟΣ 1
1982

15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0023:ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ PUNK
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ, σ. 121

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0027:ΧΙΤ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ 2 (23)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1980

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0025:GRACE JONES
MUSIC IN

ΤΕΥΧΟΣ
82 - 2/1990

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

0026:METAL FORCES
ΕΤΟΣ 1992
ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ROCK POWER (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΤΕΥΧΟΣ 7
12
/1991
ΤΕΥΧΟΣ 2
1992
ΤΕΥΧΟΣ 4
1992
ΤΕΥΧΟΣ 6
1992
ΤΕΥΧΟΣ 10
1992
ΤΕΥΧΟΣ 9
1992
ΤΕΥΧΟΣ 3
1992
ΤΕΥΧΟΣ 12
1992
  5   5 5   5  
   
ΤΕΥΧΟΣ 1
1991
ΤΕΥΧΟΣ 5
1992
ΤΕΥΧΟΣ 11
199
1
ΤΕΥΧΟΣ 8
1992
ΤΕΥΧΟΣ 9
1 - 1992
ΤΕΥΧΟΣ 2
199
1
   
5   5          

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΞΠΡΕΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
15

16 17 18 19/20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40            
                             

ΝΤΕΦΙ

ΤΕΥΧΟΣ
1
ΤΕΥΧΟΣ
2
ΤΕΥΧΟΣ
3
ΤΕΥΧΟΣ
4
ΤΕΥΧΟΣ
5
ΤΕΥΧΟΣ
6
ΤΕΥΧΟΣ
7
ΤΕΥΧΟΣ
8
      10 10 10 10 10
ΤΕΥΧΟΣ
9
ΤΕΥΧΟΣ
10
ΤΕΥΧΟΣ
11
ΤΕΥΧΟΣ
12
ΤΕΥΧΟΣ
13
ΤΕΥΧΟΣ
14
ΤΕΥΧΟΣ
15
ΤΕΥΧΟΣ
16
10     10 10      
           
ΤΕΥΧΟΣ
17
ΤΕΥΧΟΣ
18
           
10 10            

ΜΟΥΣΙΚΗ -118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          

το τεύχος
10

11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26

το τεύχος
5

27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59
60 61 62/63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 81 83 84 85 86 88 89 90 91 93 94 106
110 111 112 113 114 115 116 117 118            
 
51/ 1982:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ   55/1982:ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ROLLING STONES 10
87/1987:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΚ   18/1979:ΑΦΙΕΡΩΜΑ DISCO 10
14/1979:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ROC & ROLL 10 86/85:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ROCK  - POP -SOUL -NEW WAVE  
34:ΑΦΙΕΡΩΜΑ JIMI HENDRIX      

ΠΟΠ ΡΟΚ

1 2 3 4 5 6 7 8
  10 10 10 10 10 10 10
9 10 11 12 13 14 15 16
10 10 10 10 10 10 10 10
17 18 19 20 21 22 23 24
10 10 10 10 10 10 10 10
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

το τεύχος
5

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

το τεύχος
3

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
187 188 189 190 191 192 193 194 195 180 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 216
221 229 233 233 237 241                  

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΠ ΡΟΚ

ΠΟΠ ΡΟΚ ΕΤΗΣΙΟ 1982   ΠΟΠ ΡΟΚ ΕΤΗΣΙΟ 1980 15
ΠΟΠ ΡΟΚ ΕΤΗΣΙΟ 1983 - 1984 15 ΕΙΔΙΚΗ  ΣΟΥΠΕΡ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΠ ΡΟΚ 1985  
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΠ ΡΟΚ 15 ΠΟΠ ΡΟΚ ΕΤΗΣΙΟ 1981 15
ΠΟΠ ΡΟΚ ΕΤΗΣΙΟ 1979   ΠΟΠ ΡΟΚ ΕΤΗΣΙΟ 1978

15

   
ΠΟΠ ΡΟΚ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΟΙΞΗ 1983   ΕΙΔΙΚΗ  ΣΟΥΠΕΡ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΠ ΡΟΚ. ΠΑΣΧΑ 1984  
ΠΟΠ ΡΟΚ ΕΤΗΣΙΟ 1985 - 1986

15

ΠΟΠ ΡΟΚ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ - 20 ΧΡΟΝΙΑ

10

ΠΟΠ ΡΟΚ ΕΤΗΣΙΟ 1984 - 1985      
ΠΟΠ ΡΟΚ HEAVY METAL 1984      

18 ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΠ ΡΟΚ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ)

     
ΤΕΥΧΟΣ:8
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  1979
     
10      

HEAVY METAL & METAL HUMMER

41 43 44 58 59 63 64 71 72 73 74 75 76 77 78

το τεύχος
5

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
94 95 96 97 98 99 100                
                             
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

το τεύχος
3

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200          
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

το τεύχος
3

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 286A 287 288 289
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300        
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

το τεύχος
3

316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345
346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 416 419      

METAL INVADER
THE TRUE METAL EXPERIENCE
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 4
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1997

 20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΟΖ - Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

         
ΤΕΥΧΟΣ:
90/1995
ΤΕΥΧΟΣ:
91/1995
ΤΕΥΧΟΣ:
92/1995
         
5 5 5          

ΤΟΠ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΙ  

ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:10 ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12
        15 15 15 15
 
ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:20 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ: 31  
15 15 15 15 15 15 15  

ΗΧΟΣ & HI - FI

72 90 95 102 111                    

το τεύχος
5

                             
                             
                             

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

30 32 33 34 35 36 39                

το τεύχος
5

                             
                             
                             

ΚΟΥΡΟΣ. ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΧΝΗΣ

 
ΑΠΡΙΛΗΣ
1971
ΙΟΥΝΗΣ
1971
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1971
ΓΕΝΑΡΗΣ
ΙΟΥΝΗΣ
1972
20/1973 21/1973 33/1975  
15              

ΧΙΟΝΑΤΗ

ΤΡΥΠΑ

 
ΤΕΥΧΟΣ
ΓΕΝΑΡΗΣ1981
ΤΕΥΧΟΣ
4
ΤΕΥΧΟΣ
5
ΤΕΥΧΟΣ
6
ΤΕΥΧΟΣ
1/1980
ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3  
            10  

ΑΥΓΟ

ΚΟΥΚΟΥ

     
ΤΕΥΧΟΣ
3/1981
ΤΕΥΧΟΣ
1/1979
ΤΕΥΧΟΣ
2/1980
  ΤΕΥΧΟΣ
1
ΤΕΥΧΟΣ 2    
10 10 10   10 10    

ΠΑΝΤΕΡΜΑ

   
ΤΕΥΧΟΣ
15
ΤΕΥΧΟΣ
16
ΤΕΥΧΟΣ
8
ΤΕΥΧΟΣ
10
ΤΕΥΧΟΣ
18
ΤΕΥΧΟΣ:1    
               

ΥΠΟΘΕΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΑΤΥΡΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ 2
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΑΤΑ
ΤΕΥΧΗ
το τεύχος  00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΦΑΝΖΙΝ
ΕΝΑ COMIC - BOOK
ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004
ΤΕΥΧΟΣ 1
 10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

FREAK BROTHERS
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΦΡΙΞΑ
Η ΝΗΠΕΝΘΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΟΣΗ
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΧΑΥΛΙΟΔΟΝΤΕΣ
ΚΟΜΙΚΞ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟ ΥΠΟΣΤΙΦΟ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΑΚΙ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ΠΛΑΤΣ
1 COMICS
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ΧΑΡΑΚΙΡΙ
ΜΗΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΜΙΚ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ 2
 00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΦΡΙΞΑ
Η ΝΗΠΕΝΘΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ
Η 7η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ 72
20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ΚΟΝΤΡΟΣΟΛ
ΤΕΥΧΟΣ 3
ΛΟΝΔΙΝΟ
 
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΕ ΒΡΩΜΙΕΣ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

BISMUTHUM
ΤΕΥΧΟΣ 1 
ΦΛΕΒΑΡΗΣ/ ΜΑΡΤΗΣ 1998

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ΤΡΕΛΛΑ
ΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ 1
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ΤΡΕΛΛΑ
ΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ 3
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

Η ΤΡΕΛΑ
 00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

Ο ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ
ΚΑΤΑΛΗΨΙΑΣ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΤΕΥΧΟΣ 1
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

   

ΣΙΝΕΜΑ. ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

         
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 12 ΤΕΥΧΟΣ 46          
3 3 3          

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ

1` 2 3 4 5 6 7 8 9 10/11 12 13 14 15 16/17

το τεύχος
10

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27/28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43/44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65
66 67 68 69 70 71 72 73/74              
ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ: ΤΕΥΧΟΣ 1/1995 10    
       
ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ. 2/1995 - 5/1996 10    
       
ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10    
NEXUS. ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145          
ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ. ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
3

16/17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

το τεύχος
3

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280          
FOCUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
6 9 10 13 12 14 15 17 18 21 27 35 το τεύχος
3
38 39 40 41 45 46 47 48 49 52 53 59
61 62 63 68 69 326 78 80 81 87 96 160
163 186 194 198 207 209 223 229 292 293 295 297
299 300 305 306 308 309 311 312 313 314 315 316
318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
330 331 332 333 334 335 336 337 348      

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ
8 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 1980
35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CINE
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ 1
2ος/1983
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

AMATEUR SCREEN
AND PHOTOGRAPHY
OCTOBER 1951

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

PARIS SEX APPEAL
ΤΕΥΧΗ:
4 - 9
 το τεύχος 30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ART PHOTOGRAPHY AUGUST 1951
OCTOBER 1951 
FEBRUARY 1952

το τεύχος 20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 7/ 1982
ΤΟΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ
70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ VIDEO
ΟΙ 150 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΤΑΙΝΙΕΣ
 
5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

HOT ΠΡΟΣΩΠΑ
ΤΕΥΧΟΣ 8
ΙΟΥΝΙΟΣ 1986

5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

CINE 7
ΤΕΥΧΟΣ 20
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1989

5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ VIDEO
ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ 1986
σ. 218

00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΑΓΚΑΘΙ (ΕΙΡΩΝΙΚΟ, ΣΑΡΚΑΣΤΙΚΟ, ΑΜΠΛΑΟΥΜΠΛΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ)

ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:24 ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:29
          10   10
ΤΕΥΧΟΣ:30 ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:35 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:39 ΤΕΥΧΟΣ:42 ΤΕΥΧΟΣ:43 ΤΕΥΧΟΣ:44
  10   10        
       
ΤΕΥΧΟΣ:45 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΕΙΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
       
               

ΚΟΛΟΥΜΠΡΑ

 
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3/4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9
  10 10 10 10 10   10
 
ΤΕΥΧΟΣ:10 ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16  
10 10 10 10 10 10 10  

ΚΟΛΟΥΜΠΡΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 16
(15 ΤΕΥΧΗ)
130 

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

MAD
2η ΣΕΙΡΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ

ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 24
(24 ΤΕΥΧΗ)
100 

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ΜΑΜΟΥΘ ΚΟΜΙΚΣ

   
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8
    10 10 10   10 10
     
ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10 ΤΕΥΧΟΣ:11/12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15    
  10 10 10 10 10    

MAD (1η ΣΕΙΡΑ) 1979 - 1984 (55)

ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20 ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:26
  6                
ΤΕΥΧΟΣ:28 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:30 ΤΕΥΧΟΣ:33 ΤΕΥΧΟΣ:36 ΤΕΥΧΟΣ:36 ΤΕΥΧΟΣ:37 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:40 ΤΕΥΧΟΣ:42
  6     6         6
ΤΕΥΧΟΣ:43 ΤΕΥΧΟΣ:49 ΤΕΥΧΟΣ:50 ΤΕΥΧΟΣ:51 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:54 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:25
  6   6 6         6
           
ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:34 ΤΕΥΧΟΣ:39            
    6 6            

TOMOI MAD (1η ΣΕΙΡΑ) 1979 - 1984

ΤΟΜΟΣ 2
13/18/19
ΤΟΜΟΣ 2
33/30/37
ΤΟΜΟΣ 8
48/49/50
ΤΟΜΟΣ 4
37/39/41
ΤΟΜΟΣ 15
2/44/53
ΤΟΜΟΣ 9
54/28/51
ΤΟΜΟΣ 11
44/45/48
ΤΟΜΟΣ 5
39/41/42
10 10   10 10   10 10

MAD
ΤΟΜΟΣ 10
ΤΕΥΧΗ: 43 -47- 56

 10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

   

MAD (2η ΣΕΙΡΑ) 1996

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8
4 4 4 4 4   4 4
ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10 ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16
  4 4 4 4 4 4 4
ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20 ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24
4 4 4 4 4 4 4  

ΒΑΒΕΛ -245

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
5

16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40/41 42 43 44 45
46 47/48 49 50                    
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

το τεύχος
3

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100                    
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

το τεύχος
3

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200          
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

το τεύχος
3

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
246                            

ΒΑΒΕΛ
ΤΕΥΧΟΣ 1
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

 

 

 ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ) - 68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 60 0        

ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (ΜΙΚΡΟ - ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 30 32 35 39  
                             

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
(ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ)

40 49 54 55 56 57 58 60 64 67 69 70 71 72 73

το τεύχος
15

75 79 81 83 84                    
                             

ΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΨΥΧΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

   
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:5/6 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9/10    
5 5            

ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

   
ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:45 ΤΕΥΧΟΣ:75 ΤΕΥΧΟΣ:85    
5 5 5 5 5 5    

ΙΧΩΡ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΙΡΑ. ΤΕΥΧΗ : 1 ΕΩΣ 122

250

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31
32 33 34 35 37 38 40 41 43 46 80 84      

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

20 25 26 30 31 34 35 36 37 39 40 41 42 45 47 το τεύχος
4
48 49 50 51 53 56 57 59 60 61 63        
                             

PLAYBOY (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ) ΣΕ ΟΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΦΙΣΕΣ

0003:ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ PLAYBOY
 ETH
8ος/1966 - 5ος/1976 - 7ος/1976 - 8ος/1976 -9ος/1976 - 11ος/1976 - 1ος/1977 - 2ος/1977
3ος/1977 - 4ος/1977 - 5ος/1977 - 6ος/1977

το τεύχος 15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ PLAYBOY
 ETH
7ος/1977 - 8ος/1977 - 9ος/1977 - 10ος/1977
11ος/1977 - 12ος/1977 -  1ος/1978 - 9ος/1978
10ος/1978 - 12ος/1978 - 5ος/1979

το τεύχος 15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

PENTHOUSE (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ)

0003:ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ PENTHOUSE
 ETH
3ος/1974 - 3ος/1975 - 6ος/1976 - 7ος/1979 59ος/1982 - 9ος/1982 - 7ος/1985 - 4ος/1987
4ος/1988 - 1ος/1990 - 5ος/1990

το τεύχος
10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:PENTHOUSE LETTERS
 ETH
7ος/1983 - 12ος/1990 - 10ος/1991

το τεύχος 5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:THE GIRLS OF PENTHOUSE
 ETH
4ος/1990 - 10ος/1991 - 9ος/1991

το τεύχος
7
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ