ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1950-2010

www.comicsmania.gr -210/3255216

ΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

0001:ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΕΥΧΗ:
118/1966 - 121/1966 - 124/1966 - 125/1966
126/1966 - 127/1966 - 128/1966 - 129/1966 - 130/1967 - 133/1967 - 134/1967 - 135/1967
το τεύχος 10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΕΥΧΗ:
137/1967 - 138/1967 - 139/1967 140/1967
140/1967 - 141/1968 - 144/1968 - 146/1968
148/1968 - 149/1968 - 150/1968 - 151/1968
152/1969 - 155/1969 - 179/1971

το τεύχος 10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 ΤΕΥΧΗ: 
5-6/7ος- 8ος 1965 - 7-8/9ος-10ος 1965 -  9/11ος 1965 -  10/12ος 1965 - 11/2ος /1966
12/3ος 1966

το τεύχος 15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΤΕΥΧΗ:
1/1958 - 2/1959 - 3/1959 - 4/1959

το τεύχος 20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΕΥΧΗ: 
107-108/1ος 2ος 1964 - 109/3ος 1964
114/8ος 1964 -
115-116/9ος-10ος 1964

120/2ος 1965 - 121-122/3ος -4ος 1965
125-126/7ος-8ος 1965 -
127/9ος 1965

το τεύχος 10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΕΥΧΗ: 
128-129/10ος-11ος 1965 - 130/12ος 1965
139/9ος 1966 -
140-141/10ος11ος 1966
142/12ος 1966 - 143/1ος 1967
144-145/2ος-3ος 1967 - 146/4ος 1967

το τεύχος 10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΕΥΧΗ: 148/6ος 1967 - 149/7ος 1967
159-160/5ος-6ος 1968 - 163-164/9ος-10ος 1968
188-189/11ος-12ος 1970 -
204-205/4ος 1972

το τεύχος 10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:4 ΤΡΟΧΟΙ
ΤΕΣΤ 65
σ. 384

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0009:4 ΤΡΟΧΟΙ ΤΕΣΤ
σ. 546

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0010:4 ΤΡΟΧΟΙ ΤΕΣΤ
σ. 530

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0011:4 ΤΡΟΧΟΙ ΤΕΣΤ
σ. 370

10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

36 63 64 65 66 67 68 69 70 71 75 76 77 79 80

το τεύχος
30

81 83 84 85 89 91 92 94              
                             
                             
 

0008:ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΝ 1ον
ΒΙΒΛΙΟΝ 2ον
ΒΙΒΛΙΟΝ 3ον
ΒΙΒΛΙΟΝ 4ον

το τεύχος 30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΞΠΡΕΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
15

16 17 18 19/20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40            
                             

ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

     
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10 ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14      
5       5          

ΝΤΕΦΙ

 
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12  
      15 10   10 10 10  

ΜΟΥΣΙΚΗ -118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          

το τεύχος 10

11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26

το τεύχος
5

27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 56 57 58 59
60 61 62/63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 81 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113                      
   
51/ 1982:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ 10 18/1979:ΑΦΙΕΡΩΜΑ DISCO 10
87/1987:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΚ   86/85:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ROCK  - POP - SOUL - NEW WAVE  
14/1979:ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ROC & ROLL 10 TAR ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΙΘΑΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 2  
34:ΑΦΙΕΡΩΜΑ JIMI HENDRIX      
55/1982:ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ROLLING STONES 10    

ΠΟΠ ΡΟΚ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          

το τεύχος 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

το τεύχος
5

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 106 110
120 138 174 202 205 212 215 221 232 233 237 241      

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΠ ΡΟΚ

ΠΟΠ ΡΟΚ
ΕΤΗΣΙΟ
1982
ΠΟΠ ΡΟΚ
ΕΤΗΣΙΟ
1983 - 1984
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΟΠ ΡΟΚ
ΠΟΠ ΡΟΚ
ΕΤΗΣΙΟ
1979
ΠΟΠ ΡΟΚ
ΕΤΗΣΙΟ
1980
ΕΙΔΙΚΗ
ΣΟΥΠΕΡ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΟΠ ΡΟΚ
1985
ΠΟΠ ΡΟΚ
ΕΤΗΣΙΟ
1981
ΠΟΠ ΡΟΚ
ΕΤΗΣΙΟ
1978
ΠΟΠ ΡΟΚ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΝΟΙΞΗ
1983
ΠΟΠ ΡΟΚ
ΕΤΗΣΙΟ
1985 - 1986
                15  
               
ΠΟΠ ΡΟΚ
ΕΤΗΣΙΟ
198
4 - 1985
ΠΟΠ ΡΟΚ
HEAVY METAL
1984
               
15                  

PAINOMENON

   
ΤΕΥΧΟΣ
1
/ 1982
ΤΕΥΧΟΣ
2/5ος 1982
ΤΕΥΧΟΣ
3/6ος 1982
ΤΕΥΧΟΣ
4/8ος 1982
ΤΕΥΧΟΣ
5/9ος 1982
ΤΕΥΧΟΣ
6/11ος 1982
ΤΕΥΧΟΣ
7/12ος 1982
ΤΕΥΧΟΣ
8/1ος 1983
   
15 15                

ΤΟΠ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΙ  

ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ: ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:10 ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:16
  15     15 15 15 15 15 15
         
ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:20 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:31          
15 15 15 15 15          

MUSIC IN   (ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΤΕΡ)

     
ΤΕΥΧΟΣ:87
7ος/1990
ΤΕΥΧΟΣ:89
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1990
ΤΕΥΧΟΣ:90
 11ος/1990
ΤΕΥΧΟΣ:91
12ος/1990
ΤΕΥΧΟΣ:92
1ο/1991
ΤΕΥΧΟΣ:93
 2ος1991
ΤΕΥΧΟΣ:95
4ος/1991
     
        5          

1:ΖΟΟ
ΤΕΥΧΟΣ 8
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998

5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

2:ΖΟΟ
ΤΕΥΧΟΣ 10
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998

5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

30 32 33 34 35 36 39                

το τεύχος
5

                             
                             
                             

ΚΟΥΡΟΣ. ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΧΝΗΣ

     
ΑΠΡΙΛΗΣ
1971
ΙΟΥΝΗΣ
1971
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1971
ΓΕΝΑΡΗΣ
ΙΟΥΝΗΣ
1972
20/1973 21/1973 33/1975      
15                  
ΤΡΥΠΑ ΧΙΟΝΑΤΗ TARKIDI ΚΟΥΚΟΥ
   
1/1980 ΤΕΥΧΟΣ 2   ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΓΕΝΑΡΗΣ 81 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 1 1 2
      15   15 15   10 10
ΠΑΝΤΕΡΜΑ ΤΟ ΑΥΓΟ
     
8 10 15 16   1/1979 2/1980 3/1981    
  35                

ΥΠΟΘΕΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΑΤΥΡΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ 2
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΑΤΑ
ΤΕΥΧΗ
το τεύχος  00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

Η ΤΡΕΛΑ
 15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

Ο ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ
ΚΑΤΑΛΗΨΙΑΣ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ΦΑΝΖΙΝ
ΕΝΑ COMIC - BOOK
ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004
ΤΕΥΧΟΣ 1
 10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

FREAK BROTHERS
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΦΡΙΞΑ
Η ΝΗΠΕΝΘΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΟΣΗ
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΧΑΥΛΙΟΔΟΝΤΕΣ
ΚΟΜΙΚΞ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟ ΥΠΟΣΤΙΦΟ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΑΚΙ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ΠΛΑΤΣ
1 COMICS
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ΧΑΡΑΚΙΡΙ
ΜΗΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΜΙΚ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ 2
 00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΦΡΙΞΑ
Η ΝΗΠΕΝΘΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ
Η 7η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ 72
20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ΚΟΝΤΡΟΣΟΛ
ΤΕΥΧΟΣ 3
ΛΟΝΔΙΝΟ
 
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΤΡΕΛΛΑ
ΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ 3
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

BISMUTHUM
ΤΕΥΧΟΣ 1 
ΦΛΕΒΑΡΗΣ/ ΜΑΡΤΗΣ 1998

10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΕ ΒΡΩΜΙΕΣ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

   

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ

1` 2 3 4 5 6 7 8 9 10/11 12 13 14 15 19

το τεύχος
10

20 21 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 37 38
40 41 42 43/44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57
59 64 65 66 67 68 69 70 71 73/74 81        
ΤΕΥΧΟΣ 1/68 (10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1981)   ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ: ΤΕΥΧΟΣ 1/1995 10
ΕΞΤΡΑ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ/ΜΑΪΟΣ 1996      
ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ. 2/1995 - 5/1996 10    
ΤΕΥΧΟΣ 2 (ΜΑΪΟΣ 2003)      
ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10    

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ
8 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 1980
35
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

CINE
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ 1
2ος/1983
00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

AMATEUR SCREEN
AND PHOTOGRAPHY
OCTOBER 1951

20
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

PARIS SEX APPEAL
ΤΕΥΧΗ:
4 - 9
 το τεύχος 30
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

ART PHOTOGRAPHY AUGUST 1951
OCTOBER 1951 
FEBRUARY 1952

το τεύχος 20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΤΕΥΧΗ 1 ΕΩΣ 7/ 1982
ΤΟΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ
70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

Ο ΚΟΣΜΟΣ DIΤΟΥ VIDEO
ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ 1986
σ. 218
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ VIDEO
ΟΙ 150 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΤΑΙΝΙΕΣ
 
5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΑΓΚΑΘΙ (ΕΙΡΩΝΙΚΟ, ΣΑΡΚΑΣΤΙΚΟ, ΑΜΠΛΑΟΥΜΠΛΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ)

ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:24 ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:29
        10 10 10 10
ΤΕΥΧΟΣ:30 ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:35 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:39 ΤΕΥΧΟΣ:42 ΤΕΥΧΟΣ:43 ΤΕΥΧΟΣ:44
10 10   10     10 10
       
ΤΕΥΧΟΣ:45 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΕΙΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
       
10   10 10        

ΚΟΛΟΥΜΠΡΑ

ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3/4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10 ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12
10 10 10 10 10   10 10 10 10
           
ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16            
10 10 10 10            

ΜΑΜΟΥΘ ΚΟΜΙΚΣ

ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ
8/9
ΤΕΥΧΟΣ:10 ΤΕΥΧΟΣ:
11/12
ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:1
10 10 10 10   10 10 10 10  

MAD (1η ΣΕΙΡΑ) 1979 - 1984 (55)

ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20 ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:26
  6       6     6  
ΤΕΥΧΟΣ:28 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:30 ΤΕΥΧΟΣ:33 ΤΕΥΧΟΣ:36 ΤΕΥΧΟΣ:36 ΤΕΥΧΟΣ:37 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:40 ΤΕΥΧΟΣ:42
6   6   6         6
   
ΤΕΥΧΟΣ:43 ΤΕΥΧΟΣ:49 ΤΕΥΧΟΣ:50 ΤΕΥΧΟΣ:51 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:54    
  6   6 6   6 6    

TOMOI MAD (1η ΣΕΙΡΑ) 1979 - 1984

         
ΤΟΜΟΣ 2
13/18/19
ΤΟΜΟΣ 2
33/30/37
ΤΟΜΟΣ 8
48/49/50
ΤΟΜΟΣ 4
37/39/41
ΤΟΜΟΣ 15
2/44/53
         
10 10   10 10          

MAD (2η ΣΕΙΡΑ) 1996 -25

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
4 4 4 4 4   4 4 4 4
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20
4 4 4 4 4       4  
           
ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24            
4                  

ΒΑΒΕΛ -244

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
5

16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40/41 42 43 44 45
46 47/48 49 50                    
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

το τεύχος
3

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100                    
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

το τεύχος
3

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200          
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

το τεύχος
3

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244  
                             

 ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 60          

ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (ΜΙΚΡΟ ΣΧΗΜΑ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
3

16 17                          
                             

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
(ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ)

40 49 54 55 56 57 58 60 64 67 69 70 71 72 73

το τεύχος
15

75 79 81 83 84                    
                             

ΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΨΥΧΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

     
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:5/6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9/10      
5 5                

ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

       
ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:45 ΤΕΥΧΟΣ:75 ΤΕΥΧΟΣ:85        
5 5 5 5 5 5        

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

     
ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7/8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:20      
  5 5 5 5 5 5      

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31
32 33 34 35 37 38 40 41 43 46 80 84      

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

20 25 26 30 31 34 35 36 37 39 40 41 42 45 47 το τεύχος
4
48 49 50 51 53 56 57 59 60 61 63        
                             

PLAYBOY (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ) ΣΕ ΟΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΦΙΣΕΣ

0003:ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ PLAYBOY
 ETH
8ος/1966 - 5ος/1976 - 7ος/1976 - 8ος/1976 9ος/1976 - 11ος/1976 - 1ος/1977 - 2ος/1977
3ος/1977 - 4ος/1977 - 5ος/1977 - 6ος/1977

το τεύχος 15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ PLAYBOY
 ETH
7ος/1977 - 8ος/1977 - 9ος/1977 - 10ος/1977
11ος/1977 - 12ος/1977 -  1ος/1978 - 9ος/1978
10ος/1978 - 12ος/1978 - 5ος/1979

το τεύχος 15
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

PENTHOUSE (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ)

0003:ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ PENTHOUSE
 ETH
3ος/1974 - 3ος/1975 - 6ος/1976 - 7ος/1979 59ος/1982 - 9ος/1982 - 7ος/1985 - 4ος/1987
4ος/1988 - 1ος/1990 - 5ος/1990

το τεύχος
10
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:PENTHOUSE LETTERS
 ETH
7ος/1983 - 12ος/1990 - 10ος/1991

το τεύχος 5
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:THE GIRLS OF PENTHOUSE
 ETH
4ος/1990 - 10ος/1991 - 9ος/1991

το τεύχος
7
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ