ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑ

www.comicsmania.gr -210/3255216

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΑΛΗ ΕΩΣ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΣΑ ΤΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΟΥΤΟ

1200 5:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 250
2:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΚΑΙ Ο  ΠΛΟΥΤΟ 350

6:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ

80
3:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΚΑΙ ΓΚΟΥΦΥ 300 7:ΤΟΜ ΤΖΕΡΡΥ 80
4:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 250 8:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ

80

9:ΝΤΟΝΑΛΝΤ .Η ΧΡΥΣΗ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΑΠΟΔΕΤΟ) 80 13:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ  
10:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 80 14:Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 50
11:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. ΓΟΥΩΛΤ ΝΤΙΣΝΕΫ 90 15:Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 50
12:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. ΝΤΟΝΑΛΝΤ  

16:ΤΟΥΗΤΥ ΚΑΙ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ

 
17:Ο ΘΕΙΟΣ ΒΙΓΛΗΣ 80 21:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ  
18:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ.  ΣΑΜ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ 80 22:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ  
19:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Ο ΤΟΥΗΤΥ ΚΑΙ  ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ   23:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 80
20:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ

90

24:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ

40

25:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ   29:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ

70

26:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ

70 30:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ

70

27:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ. ΛΗΣΤΟΦΑΓΟΣ   31:Ο ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 70
28:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ

 

32:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ

 
33:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 70 37:Ο ΘΕΙΟΣ ΒΙΓΛΗΣ

50

34:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ   38:Ο ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ  
35:ΤΟΥΗΤΥ ΚΑΙ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ 50 39:Ο ΘΕΙΟΣ ΒΙΓΛΗ  
36:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 50 40:ΤΟΥΗΤΥ ΚΑΙ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ

50

 
41:Ο ΘΕΙΟΣ ΒΙΓΛΗ 50 45:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ  
42:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ   46:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ

50

43:ΤΟΥΗΤΥ ΚΑΙ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ 50 47:ΤΟΥΗΤΥ ΚΑΙ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ

50

44:Ο ΘΕΙΟΣ ΒΙΓΛΗ 50 48:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ  
49:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΥ   53:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. ΜΠΑΓΚ ΜΠΑΝΝΥ  
50:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 50 54:Ο ΤΟΜ ΚΙ ΤΖΕΡΡΥ

40

51:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΥ 40 55:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

40

52:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 40 56:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ

40

57:Ο ΘΕΙΟΣ ΒΙΓΛΗΣ 40 61:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ  
58:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 80

62:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ

50

59:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ. 40 63:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ

60

60:Ο ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ   64:Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ  
65:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΟΥΩΛΤ ΝΤΙΣΝΕΫ 70 69:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΟΥΩΛΤ ΝΤΙΣΝΕΫ

50

66:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ   70:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ

50

67:Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 70 71:Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ    
68:Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 40 72:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ  
73:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ   77:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ

50

74:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. ΤΟΥΗΤΥ ΚΑΙ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ 40 78:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

50

75:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 70 79:Ο ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 50
76:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 45 80:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ

50

81:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 40 85:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ

45

82:Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ

45 86:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ.  
83:Ο ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 45 87:ΝΤΑΙΖΗ ΝΤΑΚ  
84:Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 45 88:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Ο ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ

40

89:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 50 93:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ

40

90:Ο ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΟΥΤΟ 70 94:Ο ΘΕΙΟΣ ΣΚΡΟΥΤΖΗ  
91:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Ο ΠΟΡΚΗΣ   95:Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 70
92:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ ΚΙ Ο ΑΜΛΕΤΟΣ (ΑΠΟΔΕΤΟ) 40 96:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ

45

97:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 45 101:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ  
98:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   102:Ο ΠΟΡΚΗΣ  
99:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 45

 103:ΝΤΑΜΠΟ

 
100:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ   104:ΤΟΥΪΤΗ ΚΑΙ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ

40

105:ΝΤΑΙΖΗ ΝΤΑΚ 65 109:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ

40

106:ΣΠΑΪΚ ΚΑΙ ΤΑΪΚ 50 110:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 50
107:ΝΤΟΝΑΛΝΤ  ΝΤΑΚ 50 111:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 45
108:Ο ΠΛΟΥΤΟ 60 112:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ

60

113:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 45 117:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ  

60

114:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 40 118:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 60
115:ΤΣΙΠ ΚΑΙ ΝΤΕΗΛ   119:Ο ΠΟΡΚΗΣ  
116:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 40 120:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ  
121:ΜΠΑΜΠΙ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ 50 125:ΤΟ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟ

50

122:ΝΤΑΦΗΣ   126:ΕΛΜΕΡ ΦΑΝΤ 50
123:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 45 127:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ

50

124:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 50 128:Ο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 50
 
129:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 50 133:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ

 

130:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 50 134:Ο ΝΤΑΦΗΣ  
131:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 45 135:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ

50

132:ΤΟ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟ 50 136:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 40
137:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ   141:Ο ΣΠΑΪΚ ΚΑΙ Ο ΤΑΪΚ 40
138:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 40 142:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 50
139:ΤΟ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟ 40 143:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ

40

140:Ο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 50 144:Ο ΠΟΡΚΗΣ 50
145:ΣΚΑΜΠΙ 50 149:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ  
146::ΝΤΟΛΑΝΤ ΝΤΑΚ 50 150:Ο ΠΟΡΚΗΣ 40
147::ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 50 151:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ  
148:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 50 152:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ  
153:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 40 157:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 40
154::ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 50 158:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ  
155:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 40 159:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 40
156:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 40 160:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 40
 
160:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 50 165:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 50
161:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 50 166:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 40
163:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ   167:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 40
164:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ    168:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ  
169:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 40 173:ΠΟΡΚΥ ΠΙΓΚ 50
170:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 50 174:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ  
171:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (ΜΙΚΡΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ) 40 175:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 40
172:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ  50 176:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 30
   
177:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ   181:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ  
178:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ    182:Ο ΓΚΟΥΦΗΣ  
179:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ   183:ΤΖΙΜΙΝΙ ΚΡΙΚΕΤ 50
180:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 40 184:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ  
185:ΤΑΜΠΥ 50 189:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 40
186:ΣΠΑΪΚ ΚΑΙ ΤΑΪΚ 40 190:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ) 30

187:ΣΚΑΜΠ. ΓΟΥΩΛΤ ΝΤΙΣΝΕΫ

40 191:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 50
188:ΤΣΙΠ ΚΑΙ ΝΤΕΪΛ 40 192:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 40
193:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 40 197:ΤΟΥΪΤΥ ΚΑΙ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ 40
194:ΣΠΑΪΚ ΚΑΙ ΤΑΪΚ 40 198:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 50
195:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 40 199:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 40

196:ΝΤΑΦΗΣ

40 200:ΕΛΜΕΡ ΦΑΝΤ 40
201:ΝΤΑΦΗΣ 35 205:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 40
202:ΣΚΑΜΠ ΚΑΙ ΤΡΑΜΠ 35 206:ΤΟΥΪΤΥ ΚΑΙ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ 30
203:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ   207:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 40
204:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 35 208:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 40
209:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 35 213:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25
210:ΣΠΑΪΚ ΚΑΙ ΤΑΪΚ 35 214:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 40
211:ΤΟΥΪΤΥ ΚΑΙ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ   215:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 35
212:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 40 216:ΠΛΟΥΤΟ  
217:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 40 221:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25
218:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25 222:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 25
219:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25 223:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25
220:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 40 224:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 40
225:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25 229:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 40

226:ΤΣΙΠ ΚΑΙ ΝΤΕΗΛ

40 230:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 30
227:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25 231:ΤΑΜΠΥ 30
228:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ   232:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 40
233:ΤΣΙΠ ΚΑΙ ΝΤΑΙΗΛ 30

237:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ

30
234:ΠΟΡΚΥ ΠΙΓΚ 30

238:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ

30
235:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 30 239:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 30
236:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 40 240:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ  
241:ΣΠΑΪΚ ΚΑΙ ΤΑΪΚ   245:ΤΣΙΠ ΚΑΙ ΝΤΑΙΗΛ 30
242:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25 246:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25
243:ΤΑΜΠΥ 30 247:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25
244:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ. Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ 40 248:ΤΟΥΪΤΥ ΚΑΙ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ 25
248ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 40 253:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25
250:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ   254:ΠΟΡΚΥ ΠΙΓΚ 25
251:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ. Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΩΝ 40 255:ΤΑΜΠΥ 25
252:σΠΑΪΚ ΚΑΙ ΤΑΪΚ 25 256:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25
257:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25 261:ΠΟΡΚΥ ΠΙΓΚ 30

258:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ

40 262:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ. ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΑΛΗΤΗΣ 40

259:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ

40 263:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 40
260:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25 264:ΠΟΡΚΥ ΠΙΓΚ 25
265:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25 269:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ  

266:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ

25 270:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25
267:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 40 271:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25
268:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 40 272:ΤΣΙΠ ΚΑΙ ΝΤΑΙΗΛ 30
 
273:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25 277:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 40
274:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25

278:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ

25
275:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ  

279:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ

25
276:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 40 280:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 40
281:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25 285:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 40
282:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25 286:ΤΣΙΠ ΚΑΙ ΝΤΑΙΗΛ 40
283:ΠΟΡΚΥ ΠΙΓΚ 25 287:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25
284:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 40 288:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 40
289:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25 293:ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ 25
290:ΠΟΡΚΥ ΠΙΓΚ 25 294:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25
291:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 30 295:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25
292:ΠΛΟΥΤΟ 30 296:ΠΟΡΚΥ ΠΙΓΚ 40
297:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 25 301:ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ  

298:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ

  302:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25

299:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ

25 303:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25
300:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 40 304:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 40
305:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 30 309:Ο ΘΕΙΟΣ ΣΚΡΟΥΤΖΗ 40
306:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25 310:ΠΟΡΚΥ ΠΙΓΚ 25
307:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25 311:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 30
308:ΤΣΙΠ ΚΑΙ ΝΤΑΙΗΛ 30 312:ΜΠΙ - ΜΠΙ 25
313:ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΦΟΝ ΝΤΡΕΗΚ 30 317:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ  
314:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25

318:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ

25
315:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25

319:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ

30
316:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 30 320:ΤΟΥΗΤΥ ΚΑΙ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ 25
321:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ. Ο ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ 50 325:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 35
322:ΠΟΡΚΥ ΠΙΓΚ 25

326:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ

25
323:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25 327:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25
324:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 50 328:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 35
329:ΤΟΥΗΤΥ ΚΑΙ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ 25 333:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25
330:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25 334:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25
331:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 30 335:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25
332:ΝΤΑΦΥ ΝΤΑΚ   336:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 30

337:ΜΠΑΓΚ ΜΠΑΝΝΥ

25 341:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 35

338:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ

30 342:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25
339:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25 343:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 30
340:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25 344:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 30
345:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 25 349:ΝΤΑΦΥ ΝΤΑΚ 35
346:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ   350:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ  
347:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 35 351:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25
348:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 30 352:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 30
353:ΝΤΑΦΥ ΝΤΑΚ 25 357:ΝΤΑΦΥ ΝΤΑΚ 25
354:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25

358:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ

25
355:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 35

359:ΝΤΑΦΥ ΝΤΑΚ

25
356:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 35 360:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 30
361:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25 365:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25
362:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 30 366:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ  
363:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25

367:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ

30
364:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 30 368:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25
369:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ   373:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ  
370:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25

374:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

25
371:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 30 375:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 30
372:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25 376:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ  

377:ΝΤΑΦΦΥ ΝΤΑΚ

25

381:ΠΟΡΚΥ ΠΙΓΚ

25

378:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ

  382:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ  

379:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ

30

383:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ

25
380:ΜΠΑΜΠΙ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ 25 384:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 30
385:ΤΟΥΗΤΥ ΚΑΙ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ 25 389:ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ 25
386:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ   390:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25
387:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25 391:ΝΤΑΦΦΥ ΝΤΑΚ 25
388:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 35 392:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 30
393:ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ 25

397:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ

30
394:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25

398:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ

30
395:ΝΤΑΦΦΥ ΝΤΑΚ 25

399:ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ

 
396:ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΤΑΚ 30 400:ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ 25

ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑ (401 ΕΩΣ 603)

401 402 403 404 405/36 406 407 408
10 10 10 10 10 10 10 10
409 410/79 411 412/74 413 414/50 415 416/54
5 10 10 10 10 10 5 10
417 418/68 419 420/77 421 422/99 423 424/81
5 10 10 10 10 5 10 5
425 426 427/57 428 429/86 430 431 432
5 10 10 15 5 10 10 5
433 434 435/73 436 437/93 438 439/82 440
5 10 10 10 10 5 5 5
441/88 442 443 444 445/56 446 447 448
5 10 5 5 5 5 5 5
449/43 450 451/53 452 453 454 455/96 456
5 5 5 5 5 5 5 5
457/91 458 459/38 460 461/59 462 463/83 464
5 5 5 5 5 5 10 10
465/61 466 467/52 468/79 469/104 470 471/123 472
5 5 5 10 5 15 5 5
473/55 474 475/24 476 477/89 478 479/78 480
5 10 5 10 10 10 10 10
481 482 483 484 485/102 486 487 488
10 5 10 5 10 15 5 5
489 490 491/10 492 493/197 494/173 495/190 496
5 5 10 10 10 10 10 10
497/167 498 499 500/248 501 502/241 503/110 504
10 5   15 5 10 5 5
505/175 506 507/312 508 509 510 511/358 512
5 10 5 5 10 5 15 10
513/151 514 515/211 516 517/41 518 519 520
5 10 10 5 5 5 5 5
521/206 522 523/137 524 525/185 526 527/116 528
5 5 10 5 15 15   5
529 530 531 532 533/192 534 535 536
10   5 5 5 10 10 5
537 538 539 540 541/284 542 543/176 544
5 5 5 15 10 10 10 10
545/247 546 547/239 548 549/335 550 551/196 552
5 10 10 10 10 5 10 10
 
553/113 554 555/215 556 557/30 558 559/235 560
10       10 5 15 10
 
561/169 562 563/391 564 565/307 566 567 568
    10 15 10 10   10
 
569 570 571 572 573/158 574 575/285 576
15     15 15 15 15 10
577/193 578 579/315 580 581/16 582 583/131 584
  15 15 10   15 10 15
 
585/156 586 587/209 588 589 590 591 592
15   15 15     15  
593 594 595 596 597 598 599/260 600
15 15 15 15 10 15 15 15
 
601/213 602 603  
15 5 15