ΣΕΡΑΦΙΝΟ

www.comicsmania.gr

ΟΣΑ ΤΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
220 100 70   50   50 50 50 50
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20
40   30   30          
ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24 ΤΕΥΧΟΣ:25 ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:28 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:30
  30 30 30 30 30   25 25 30
ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:32 ΤΕΥΧΟΣ:33 ΤΕΥΧΟΣ:34 ΤΕΥΧΟΣ:35 ΤΕΥΧΟΣ:36 ΤΕΥΧΟΣ:37 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:39 ΤΕΥΧΟΣ:40
30 30 30 30 30   30      
ΤΕΥΧΟΣ:41 ΤΕΥΧΟΣ:42 ΤΕΥΧΟΣ:43 ΤΕΥΧΟΣ:44 ΤΕΥΧΟΣ:45 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:47 ΤΕΥΧΟΣ:48 ΤΕΥΧΟΣ:49 ΤΕΥΧΟΣ:50
      25 25   25   25  
ΤΕΥΧΟΣ:51 ΤΕΥΧΟΣ:52 ΤΕΥΧΟΣ:53 ΤΕΥΧΟΣ:54 ΤΕΥΧΟΣ:55 ΤΕΥΧΟΣ:56 ΤΕΥΧΟΣ:57 ΤΕΥΧΟΣ:58 ΤΕΥΧΟΣ:59 ΤΕΥΧΟΣ:60
  20   20 20 20 20   20  
ΤΕΥΧΟΣ:61 ΤΕΥΧΟΣ:62 ΤΕΥΧΟΣ:63 ΤΕΥΧΟΣ:64 ΤΕΥΧΟΣ:65 ΤΕΥΧΟΣ:66 ΤΕΥΧΟΣ:67 ΤΕΥΧΟΣ:68 ΤΕΥΧΟΣ:69 ΤΕΥΧΟΣ:70
20 20   20   20 20     20
 
ΤΕΥΧΟΣ:71 ΤΕΥΧΟΣ:72 ΤΕΥΧΟΣ:73 ΤΕΥΧΟΣ:74 ΤΕΥΧΟΣ:75 ΤΕΥΧΟΣ:76 ΤΕΥΧΟΣ:77 ΤΕΥΧΟΣ:78 ΤΕΥΧΟΣ:79 ΤΕΥΧΟΣ:80
20   20     20     15 15
 
ΤΕΥΧΟΣ:81 ΤΕΥΧΟΣ:82 ΤΕΥΧΟΣ:83 ΤΕΥΧΟΣ:84 ΤΕΥΧΟΣ:85 ΤΕΥΧΟΣ:86 ΤΕΥΧΟΣ:87 ΤΕΥΧΟΣ:88 ΤΕΥΧΟΣ:89 ΤΕΥΧΟΣ:90
15 15 15 15 15 15 15 12 15 15
ΤΕΥΧΟΣ:91 ΤΕΥΧΟΣ:92 ΤΕΥΧΟΣ:93 ΤΕΥΧΟΣ:94 ΤΕΥΧΟΣ:95 ΤΕΥΧΟΣ:96 ΤΕΥΧΟΣ:97 ΤΕΥΧΟΣ:98 ΤΕΥΧΟΣ:99 ΤΕΥΧΟΣ:100
  15 15 15 15 15 15 15 15 15
ΤΕΥΧΟΣ:101 ΤΕΥΧΟΣ:102 ΤΕΥΧΟΣ:103 ΤΕΥΧΟΣ:104 ΤΕΥΧΟΣ:105 ΤΕΥΧΟΣ:106 ΤΕΥΧΟΣ:107 ΤΕΥΧΟΣ:108 ΤΕΥΧΟΣ:109 ΤΕΥΧΟΣ:110
  12 12   12 12 12 12 12 12
     
ΤΕΥΧΟΣ:111 ΤΕΥΧΟΣ:112 ΤΕΥΧΟΣ:113 ΤΕΥΧΟΣ:114 ΤΕΥΧΟΣ:115 ΤΕΥΧΟΣ:116 ΤΕΥΧΟΣ:117 ΤΕΥΧΟΣ:118 ΤΕΥΧΟΣ:119 ΤΕΥΧΟΣ:120
12 12 12 12 12 12 12     12
       
ΤΕΥΧΟΣ:124 ΤΕΥΧΟΣ:125 ΤΕΥΧΟΣ:126 ΤΕΥΧΟΣ:127 ΤΕΥΧΟΣ:129 ΤΕΥΧΟΣ:130 ΤΕΥΧΟΣ:131 ΤΕΥΧΟΣ:135 ΤΕΥΧΟΣ:136 ΤΕΥΧΟΣ:140
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
     
ΤΕΥΧΟΣ:141 ΤΕΥΧΟΣ:142 ΤΕΥΧΟΣ:143 ΤΕΥΧΟΣ:145 ΤΕΥΧΟΣ:147 ΤΕΥΧΟΣ:148 ΤΕΥΧΟΣ:149      
12 12 12 12 12 12 12      
ΤΕΥΧΟΣ:151 ΤΕΥΧΟΣ:152 ΤΕΥΧΟΣ:153 ΤΕΥΧΟΣ:154 ΤΕΥΧΟΣ:155 ΤΕΥΧΟΣ:157 ΤΕΥΧΟΣ:158 ΤΕΥΧΟΣ:159 ΤΕΥΧΟΣ:160 ΤΕΥΧΟΣ:161
12 12 12 12 12 12       12
 
ΤΕΥΧΟΣ:162 ΤΕΥΧΟΣ:163 ΤΕΥΧΟΣ:164 ΤΕΥΧΟΣ:165 ΤΕΥΧΟΣ:166 ΤΕΥΧΟΣ:167 ΤΕΥΧΟΣ:169 ΤΕΥΧΟΣ:170 ΤΕΥΧΟΣ:171 ΤΕΥΧΟΣ:172
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
   
ΤΕΥΧΟΣ:174 ΤΕΥΧΟΣ:176 ΤΕΥΧΟΣ:178 ΤΕΥΧΟΣ:180 ΤΕΥΧΟΣ:181 ΤΕΥΧΟΣ:183 ΤΕΥΧΟΣ:187 ΤΕΥΧΟΣ:188 ΤΕΥΧΟΣ:189 ΤΕΥΧΟΣ:190
12 12 12 12 12   12 12 12  
               
ΤΕΥΧΟΣ:193 ΤΕΥΧΟΣ:196 ΤΕΥΧΟΣ:197              
12 12 12              
 
ΤΕΥΧΟΣ:201 ΤΕΥΧΟΣ:202 ΤΕΥΧΟΣ:203 ΤΕΥΧΟΣ:204 ΤΕΥΧΟΣ:205 ΤΕΥΧΟΣ:206 ΤΕΥΧΟΣ:207 ΤΕΥΧΟΣ:208 ΤΕΥΧΟΣ:209 ΤΕΥΧΟΣ:210
  10 10 10 10 10 10 10 10 10
ΤΕΥΧΟΣ:212 ΤΕΥΧΟΣ:213 ΤΕΥΧΟΣ:216 ΤΕΥΧΟΣ:217 ΤΕΥΧΟΣ:218 ΤΕΥΧΟΣ:219 ΤΕΥΧΟΣ:220 ΤΕΥΧΟΣ:221 ΤΕΥΧΟΣ:224 ΤΕΥΧΟΣ:225
10 10 10 10   10     10  
     
ΤΕΥΧΟΣ:226 ΤΕΥΧΟΣ:227 ΤΕΥΧΟΣ:230 ΤΕΥΧΟΣ:233 ΤΕΥΧΟΣ:235 ΤΕΥΧΟΣ:237 ΤΕΥΧΟΣ:238      
      10 10 10        
241 242 245 246 248 249 250 257 258 261 364 263 267 268 269

το τεύχος
8

270 271 286 289

290

293 296 299 300 301 302 303 304 305 306
307 308 310 312 313 315 318 320 323 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345

ΣΕΡΑΦΙΝΟ 1976-78 - Β'  ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
7

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100          
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

το τεύχος
7

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139            

ΣΕΡΑΦΙΝΟ 1980-1985

485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

το τεύχος
3

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515
516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545
546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600          
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615

το τεύχος
3

616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645
646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690
691 692 693 694 695 696 697 698 699 700          
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715

το τεύχος
3

716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745
746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760
761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
777 778 779                        
798 803 812 814 815 817 818 819 822 824 825 827 829 865 1016

το τεύχος
2

1021                            
                             

ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ

2 4 6 8 15                    

το τεύχος
30

                             
                             
                             
ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ - ΤΙΡΑΜΟΛΑ (ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΦΙΛΟΙ) - 3 ΤΕΥΧΩΝ
       
ΤΟΜΟΣ 1 ΤΟΜΟΣ 2 ΤΟΜΟΣ 3 ΤΟΜΟΣ 4 ΤΟΜΟΣ 5 ΤΟΜΟΣ 9        
5 5 5 5 5 5        
ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ (ΜΙΚΡΟ ΣΧΗΜΑ)
ΤΟΜΟΣ 18ος ΤΟΜΟΣ 35 ΤΟΜΟΣ 36 ΤΟΜΟΣ 31 ΤΟΜΟΣ 37 Ν. 38 ΤΟΜΟΣ 43 Ν. 69 Ν. 83 ΤΟΜΟΣ 85
  15 15 15 15 15   10 10 10
Ν. 102 Ν. 104 ΤΟΜΟΣ 117 Ν. 118 Ν. 119 Ν. 120 Ν. 124 Ν. 125 Ν. 126 Ν. 127
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
               
Ν. 128 Ν. 196                
10 10                
         
ΤΟΜΟΣ 201 ΤΟΜΟΣ 278 Ν. 226 Ν. 289 Ν. 290          
  10 10 10 10          
ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ - ΓΚΡΑΝΤΕ ΤΙΡΑΜΟΛΑ (ΔΡΧ 10) -1972
               
ΤΕΥΧΟΣ 31 ΤΕΥΧΟΣ 32 ΤΕΥΧΟΣ 36              
40   40              
ΤΟΜΟΙ. ΣΕΡΑΦΙΝΟ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ). ΔΡΧ 20
               
ΤΕΥΧΟΣ 17 ΤΕΥΧΟΣ 18                
  30                
ΤΟΜΟΙ. ΣΕΡΑΦΙΝΟ. ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ. ΔΡΧ 30
   
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΤΕΥΧΟΣ 23 ΤΕΥΧΟΣ 371    
20 20 20 20 20 20 20 6    
ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ  (ΔΡΧ 10) -1970

1:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΕΙΠΝΟ

  6:Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑ 70
2:ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΙΝΟ 70 7:Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΡΑΜΒΙΑΣ 80
3:ΤΟ ΔΟΚΑΝΟ 50 8:Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΖΗΤΙΑΝΩΝ 80
4:Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ 80 9:ΟΙ ΓΡΟΘΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ 80
5:Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ 80 10: ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ 80

11:ΜΑΝΕΥ ΚΑΙ ΠΕΝΥ

60 16:Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 70
12:Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΙ Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ 70 17:ΤΟ ΣΦΗΚΟΚΥΝΗΓΗΤΟ 70
13:ΚΟΝΤΟΡΕΒΙΘΟΥΛΗΣ 1971 70 19:Η ΤΥΧΕΡΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ 70
14:ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 70 21:ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΚΑΠΕΛΟ 60
15:ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 70 22:Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 60

23:ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

60 41:ΟΤΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΣΧΗΜΑ 30
24:ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΑ ΜΟΥ 60 43:ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ 30
25:Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΤΩΝ ΤΡΕΛΛΩΝ 60 52:  
27:ΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 60 57:ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 30
26:Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ 60 61:  
         
62:Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΙΜΑΙ ΓΩ 30 68:Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΝΑΥΤΗΣ 20
64:Η ΜΑΤΡΗ ΤΣΑΝΤΑ 30    
65:ΣΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΩΝ 30    

66:ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ Η ΛΙΟΝΤΑΡΟΠΡΟΒΙΑ

     
67:      
ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ (ΔΡΧ 12) -1976 -1979
2/5ος-1976:Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΦΑ   7/10ος-1976:Ο ΚΑΛΟΣ, Ο ΚΑΚΟΣ ΚΙ Ο ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ  
3/6ος-1976:ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 20 8/11ος-1976:Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΗΣ ΧΑΛΒΑΔΟΥΠΟΛΗΣ 20
4/7ος-1976:ΖΗΤΩ Ο ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ 20 13/4ος-1977:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΣΙΔΕΡΟΜΠΑΛΑΣ 20
5/8ος-1976:Ο ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ 20 14/4ος-1977:ΕΝΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΗΣΤΕΣ 20
6/8ος-1976:ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ 20 15/6ος-1977: Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΡΑΜΒΙΑΣ 20
         
20/11ος-1977:ΟΙ ΓΡΟΘΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ 20    
23/8ος-1977:ΜΑΝΕΥ ΚΑΙ ΠΕΝΥ 20    
26/4ος-1978:Η ΤΥΧΕΡΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ 20    
33/11ος-1978:ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 20    
36/8ος-1979:ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΑΖΟΣ 20    

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ  (18 -25 ΔΡΧ ΔΡΧ)

53 55 61 65 70 73 74 75 76 78 79 81 83 86 104

το τεύχος
10

                             
                             
                             

ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
 ΤΟΜΟΣ 1ος
Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
 σ. 300

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΧΡΥΣΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ
ΤΕΥΧΟΣ 2

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
ΤΟΜΟΣ 5ος
ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ , σ. 300
50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
 ΤΟΜΟΣ
9ος
ΦΙΔΟΚΥΝΗΓΟΣ σ. 300

50
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
 ΤΟΜΟΣ
9ος
Ο ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΧΤΑΡΑΣ
σ. 300

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ