ΣΕΡΑΦΙΝΟ

www.comicsmania.gr - 210/3255216

ΟΣΑ ΤΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΤΕΥΧΟΣ:1 ΤΕΥΧΟΣ:2 ΤΕΥΧΟΣ:3 ΤΕΥΧΟΣ:4 ΤΕΥΧΟΣ:5 ΤΕΥΧΟΣ:6 ΤΕΥΧΟΣ:7 ΤΕΥΧΟΣ:8 ΤΕΥΧΟΣ:9 ΤΕΥΧΟΣ:10
250   80   50 50 50   50  
ΤΕΥΧΟΣ:11 ΤΕΥΧΟΣ:12 ΤΕΥΧΟΣ:13 ΤΕΥΧΟΣ:14 ΤΕΥΧΟΣ:15 ΤΕΥΧΟΣ:16 ΤΕΥΧΟΣ:17 ΤΕΥΧΟΣ:18 ΤΕΥΧΟΣ:19 ΤΕΥΧΟΣ:20
40 30     30          
ΤΕΥΧΟΣ:21 ΤΕΥΧΟΣ:22 ΤΕΥΧΟΣ:23 ΤΕΥΧΟΣ:24 ΤΕΥΧΟΣ:25 ΤΕΥΧΟΣ:26 ΤΕΥΧΟΣ:27 ΤΕΥΧΟΣ:28 ΤΕΥΧΟΣ:29 ΤΕΥΧΟΣ:30
      30 30 30 30 25 25 30
ΤΕΥΧΟΣ:31 ΤΕΥΧΟΣ:32 ΤΕΥΧΟΣ:33 ΤΕΥΧΟΣ:34 ΤΕΥΧΟΣ:35 ΤΕΥΧΟΣ:36 ΤΕΥΧΟΣ:37 ΤΕΥΧΟΣ:38 ΤΕΥΧΟΣ:39 ΤΕΥΧΟΣ:40
30   30   30 25 30      
ΤΕΥΧΟΣ:41 ΤΕΥΧΟΣ:42 ΤΕΥΧΟΣ:43 ΤΕΥΧΟΣ:44 ΤΕΥΧΟΣ:45 ΤΕΥΧΟΣ:46 ΤΕΥΧΟΣ:47 ΤΕΥΧΟΣ:48 ΤΕΥΧΟΣ:49 ΤΕΥΧΟΣ:50
25 25 25 25 25   25      
ΤΕΥΧΟΣ:51 ΤΕΥΧΟΣ:52 ΤΕΥΧΟΣ:53 ΤΕΥΧΟΣ:54 ΤΕΥΧΟΣ:55 ΤΕΥΧΟΣ:56 ΤΕΥΧΟΣ:57 ΤΕΥΧΟΣ:58 ΤΕΥΧΟΣ:59 ΤΕΥΧΟΣ:60
20   20 20 20 20 20   20  
ΤΕΥΧΟΣ:61 ΤΕΥΧΟΣ:62 ΤΕΥΧΟΣ:63 ΤΕΥΧΟΣ:64 ΤΕΥΧΟΣ:65 ΤΕΥΧΟΣ:66 ΤΕΥΧΟΣ:67 ΤΕΥΧΟΣ:68 ΤΕΥΧΟΣ:69 ΤΕΥΧΟΣ:70
20     20 20 20 20   20 20
ΤΕΥΧΟΣ:71 ΤΕΥΧΟΣ:72 ΤΕΥΧΟΣ:73 ΤΕΥΧΟΣ:74 ΤΕΥΧΟΣ:75 ΤΕΥΧΟΣ:76 ΤΕΥΧΟΣ:77 ΤΕΥΧΟΣ:78 ΤΕΥΧΟΣ:79 ΤΕΥΧΟΣ:80
  20 20 20 20 20 20 15 15 15
 
ΤΕΥΧΟΣ:81 ΤΕΥΧΟΣ:82 ΤΕΥΧΟΣ:83 ΤΕΥΧΟΣ:84 ΤΕΥΧΟΣ:85 ΤΕΥΧΟΣ:86 ΤΕΥΧΟΣ:87 ΤΕΥΧΟΣ:88 ΤΕΥΧΟΣ:89 ΤΕΥΧΟΣ:90
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
ΤΕΥΧΟΣ:91 ΤΕΥΧΟΣ:92 ΤΕΥΧΟΣ:93 ΤΕΥΧΟΣ:94 ΤΕΥΧΟΣ:95 ΤΕΥΧΟΣ:96 ΤΕΥΧΟΣ:97 ΤΕΥΧΟΣ:98 ΤΕΥΧΟΣ:99 ΤΕΥΧΟΣ:100
15 15 15 15 15 15 15   15 15
ΤΕΥΧΟΣ
101
ΤΕΥΧΟΣ
102
ΤΕΥΧΟΣ
103
ΤΕΥΧΟΣ
104
ΤΕΥΧΟΣ
105
ΤΕΥΧΟΣ
106
ΤΕΥΧΟΣ
107
ΤΕΥΧΟΣ
108
ΤΕΥΧΟΣ
109
ΤΕΥΧΟΣ
110
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
     
ΤΕΥΧΟΣ
111
ΤΕΥΧΟΣ
112
ΤΕΥΧΟΣ
113
ΤΕΥΧΟΣ
1
14
ΤΕΥΧΟΣ
1
15
ΤΕΥΧΟΣ
1
16
ΤΕΥΧΟΣ
1
17
ΤΕΥΧΟΣ
1
18
ΤΕΥΧΟΣ
119
ΤΕΥΧΟΣ
120
12 12 12 12 12 12 12     12
       
ΤΕΥΧΟΣ
124
ΤΕΥΧΟΣ
125
ΤΕΥΧΟΣ
126
ΤΕΥΧΟΣ
127
ΤΕΥΧΟΣ
129
ΤΕΥΧΟΣ
130
ΤΕΥΧΟΣ
131
ΤΕΥΧΟΣ
135
ΤΕΥΧΟΣ
136
ΤΕΥΧΟΣ
140
  12 12 12 12 12 12 12 12 12
     
ΤΕΥΧΟΣ
141
ΤΕΥΧΟΣ
142
ΤΕΥΧΟΣ
143
ΤΕΥΧΟΣ
145
ΤΕΥΧΟΣ
147
ΤΕΥΧΟΣ
148
ΤΕΥΧΟΣ
149
     
12 12 12 12 12 12 12      
ΤΕΥΧΟΣ
151
ΤΕΥΧΟΣ
152
ΤΕΥΧΟΣ
153
ΤΕΥΧΟΣ
154
ΤΕΥΧΟΣ
155
ΤΕΥΧΟΣ
157
ΤΕΥΧΟΣ
158
ΤΕΥΧΟΣ
159
ΤΕΥΧΟΣ
160
ΤΕΥΧΟΣ
161
12 12 12 12   12   12   12
 
ΤΕΥΧΟΣ
162
ΤΕΥΧΟΣ
163
ΤΕΥΧΟΣ
164
ΤΕΥΧΟΣ
165
ΤΕΥΧΟΣ
166
ΤΕΥΧΟΣ
167
ΤΕΥΧΟΣ
169
ΤΕΥΧΟΣ
170
ΤΕΥΧΟΣ
171
ΤΕΥΧΟΣ
172
12 12 12 12 12     12 12 12
   
ΤΕΥΧΟΣ
174
ΤΕΥΧΟΣ
176
ΤΕΥΧΟΣ
178
ΤΕΥΧΟΣ
180
ΤΕΥΧΟΣ
181
ΤΕΥΧΟΣ
183
ΤΕΥΧΟΣ
187
ΤΕΥΧΟΣ
188
ΤΕΥΧΟΣ
189
ΤΕΥΧΟΣ
190
12 12 12              
               
ΤΕΥΧΟΣ
193
ΤΕΥΧΟΣ
196
ΤΕΥΧΟΣ
197
             
                   
 
ΤΕΥΧΟΣ
201
ΤΕΥΧΟΣ
202
ΤΕΥΧΟΣ
203
ΤΕΥΧΟΣ
204
ΤΕΥΧΟΣ
205
ΤΕΥΧΟΣ
206
ΤΕΥΧΟΣ
207
ΤΕΥΧΟΣ
208
ΤΕΥΧΟΣ
209
ΤΕΥΧΟΣ
210
    10   10 10 10 10 10 10
ΤΕΥΧΟΣ
212
ΤΕΥΧΟΣ
213
ΤΕΥΧΟΣ
216
ΤΕΥΧΟΣ
21
7
ΤΕΥΧΟΣ
218
ΤΕΥΧΟΣ
219
ΤΕΥΧΟΣ
220
ΤΕΥΧΟΣ
221
ΤΕΥΧΟΣ
224
ΤΕΥΧΟΣ
225
10 10 10 10   10     10  
     
ΤΕΥΧΟΣ
226
ΤΕΥΧΟΣ
227
ΤΕΥΧΟΣ
230
ΤΕΥΧΟΣ
233
ΤΕΥΧΟΣ
235
ΤΕΥΧΟΣ
237
ΤΕΥΧΟΣ
238
     
      10 10 10        
241 242 245 246 250 252 254 257 258 261 364 263 265 268 269

το τεύχος
8

270 271 286 289

290

293 296 299 300 301 302 303 304 305 306
307 308 310 312 313 314 315 316 318 320 323 325 326 327 328
329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343
344 345                          

ΣΕΡΑΦΙΝΟ 1976-78 - Β'  ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΝΕΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

το τεύχος
7

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100          
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

το τεύχος
7

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139            

ΣΕΡΑΦΙΝΟ 1980-1985

485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

το τεύχος
3

500                            
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515
516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545
546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600          
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615

το τεύχος
3

616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645
646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690
691 692 693 694 695 696 697 698 699 700          
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715

το τεύχος
3

716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745
746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760
761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
777 778 779 783 784                    
798 803 812 814 815 817 818 819 822 824 825 827 829 865 1016

το τεύχος
2

1021                            
                             

ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ

2 4 6 8 15                    

το τεύχος
30

                             
                             
                             

ΣΕΡΑΦΙΝΟ - ΤΙΡΑΜΟΛΑ. ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΦΙΛΟΙ (ΤΕΥΧΗ)

1 5 7 12 13 20 27 36 37 42 45 46 47 48 51

το τεύχος
3

53 54 55 56 59 60 61 62 63 66 67 69 71 80 85
                             
ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ - ΤΙΡΑΜΟΛΑ (ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΦΙΛΟΙ) - ΤΕΥΧΗ- (ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ)

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ - ΤΙΡΑΜΟΛΑ
ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΤΕΥΧΟΣ 163
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΣ

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ - ΤΙΡΑΜΟΛΑ
ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΤΕΥΧΟΣ 164
Ο ΞΥΠΝΙΟΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ - ΤΙΡΑΜΟΛΑ
ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΤΕΥΧΟΣ 165
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙ

5

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ - ΤΙΡΑΜΟΛΑ (ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΦΙΛΟΙ) - 3 ΤΕΥΧΩΝ - (ΜΙΚΡΟ ΣΧΗΜΑ)
1(1-2-3) 2 3 4 5 9 17(49-50-51) 18(52-53-54)
  9 9 9 9 9 9 9
ΜΙΚΡΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ (ΜΙΚΡΟ ΣΧΗΜΑ)
ΤΟΜΟΣ 18 ΤΟΜΟΣ 31 ΤΟΜΟΣ 35 ΤΟΜΟΣ 36 ΤΟΜΟΣ 37 ΤΟΜΟΣ 38 ΤΟΜΟΣ 43 ΤΟΜΟΣ 69
    15 15 15 15   10
       
ΤΟΜΟΣ 83 ΤΟΜΟΣ 85 ΤΟΜΟΣ 8 ΤΟΜΟΣ 41        
10 15 10 10        
ΤΟΜΟΣ 102 ΤΟΜΟΣ 104 ΤΟΜΟΣ 117 ΤΟΜΟΣ 118 ΤΟΜΟΣ 119 ΤΟΜΟΣ 120 ΤΟΜΟΣ 124 ΤΟΜΟΣ 125
10 10 10 10 10 10 10 10
       
ΤΟΜΟΣ 126 ΤΟΜΟΣ 127 ΤΟΜΟΣ 128 ΤΟΜΟΣ 196        
10 10 10          
     
ΤΟΜΟΣ 201 ΤΟΜΟΣ 226 ΤΟΜΟΣ 278 ΤΟΜΟΣ 289 ΤΟΜΟΣ 290      
    10 10 10      
ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ - ΓΚΡΑΝΤΕ ΤΙΡΑΜΟΛΑ (ΔΡΧ 10) -1972

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΓΚΡΑΝΤΕ ΤΙΡΑΜΟΛΑ
ΤΕΥΧΟΣ 31

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΓΚΡΑΝΤΕ ΤΙΡΑΜΟΛΑ
ΤΕΥΧΟΣ 32

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΓΚΡΑΝΤΕ ΤΙΡΑΜΟΛΑ
ΤΕΥΧΟΣ 30 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1972
Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΜΑΞΑ

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

 

ΤΟΜΟΙ. ΣΕΡΑΦΙΝΟ (ΣΕΙΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ). ΔΡΧ 20

ΤΟΜΟΣ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΣΕΙΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ
ΤΕΥΧΟΣ 17

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΤΟΜΟΣ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΣΕΙΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ
ΤΕΥΧΟΣ 18

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΤΟΜΟΣ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΣΕΙΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ
ΤΕΥΧΟΣ 16

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
ΤΟΜΟΙ. ΣΕΡΑΦΙΝΟ. ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ. ΔΡΧ 30
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΤΕΥΧΟΣ 23 ΤΕΥΧΟΣ 371
20 20 20 20 20 20 20 20
ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ  (ΔΡΧ 10) - 1970  - ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΕΙΠΝΟ

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 2
ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
80

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 3
ΤΟ ΔΟΚΑΝΟ
70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 4
Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 5
Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 6
Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑ
70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 7
Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΡΑΜΒΙΑΣ
70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 8
Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΖΗΤΙΑΝΩΝ
70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 9
ΟΙ ΓΡΟΘΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ
70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 10
ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ
70

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 11
ΜΑΝΕΥ ΚΑΙ ΠΕΝΥ
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 12
Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΙ Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 13
ΚΟΝΤΟΡΕΒΙΘΟΥΛΗΣ 1971
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 14
ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 15
ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 16
Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 17
ΤΟ ΣΦΗΚΟΚΥΝΗΓΗΤΟ
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 19
Η ΤΥΧΕΡΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ
60

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 21
ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΚΑΠΕΛΟ
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 22
Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 23
ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 24
ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΑ ΜΟΥ
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 25
Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΤΩΝ ΤΡΕΛΛΩΝ
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 27
ΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 26
Ο ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 20
ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΦΛΑΟΥΤΟ
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 41
ΟΤΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΣΧΗΜΑ
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 43
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 52

25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 57
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 61

20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 62
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΙΜΑΙ ΓΩ
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 64
Η ΜΑΥΡΗ ΤΣΑΝΤΑ
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 65
ΣΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΩΝ
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 66
ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ Η ΛΙΟΝΤΑΡΟΠΡΟΒΙΑ
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 68
Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΝΑΥΤΗΣ
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 18
Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΚΑΙ Ο ΒΡΟΝΤΟΣΑΥΡΟΣ
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 60
ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΤΙ
25

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ 1976 -1979 - ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1976
ΖΗΤΩ Ο ΣΕΡΑΦΙΝΟ
30

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΜΑΪΟΣ 1976
Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΦΑ
00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 3 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1976
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 4 - ΙΟΥΛΙΟΣ 1976
ΖΗΤΩ Ο ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 5 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1976
Ο ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 6 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1976
ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1976
Ο ΚΑΛΟΣ, Ο ΚΑΚΟΣ ΚΙ Ο ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1976
Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΗΣ ΧΑΛΒΑΔΟΥΠΟΛΗΣ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 9 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1976
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΦΟΝ ΦΡΑΤΣΦΕΝ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 10 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1976
Ο ΔΟΚΙΜΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 11 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1977
ΣΚΗΝΕΣ ΖΗΛΟΤΥΠΙΑΣ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 12 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1977
Ο ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 13 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1977
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΣΙΔΕΡΟΜΠΑΛΑΣ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 14 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1977
ΕΝΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΗΣΤΕΣ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 15 - ΜΑΪΟΣ 1977
Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΡΑΜΒΙΑΣ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 16 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1977
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΧΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 17 - ΙΟΥΛΙΟΣ 1977
Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΖΗΤΙΑΝΩΝ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 18 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1977
ΚΟΝΤΟΡΕΒΙΘΟΥΛΗΣ
μέτρια κατάσταση
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 19 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1977
ΕΝΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 20 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1977
ΟΙ ΓΡΟΘΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 23 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1977
ΜΑΝΕΫ ΚΑΙ ΠΕΝΥ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 26 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1978
Η ΤΥΧΕΡΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 28 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1978
ΜΠΑΓΙΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 30 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  1978
ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
20

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 31 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1978
ΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΚΑΠΕΛΟ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 33 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1978
ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 34 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1978
ΕΝΑΣ ΠΕΙΝΑΛΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 36 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1979
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΑΖΟΣ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 37 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1979
ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 38 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1979
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 40 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1979
Η ΤΥΧΕΡΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 42 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1979
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 43 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1979
ΕΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΟΤΙΜΟ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 45 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1979
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 32 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1978
ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 41 - ΙΟΥΛΙΟΣ 1979
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΩΤΟ ΣΤΟΠ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 46 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1979
Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ
15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 

 

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ 1980  - ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 47
10.000 ΨΗΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 48
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 53
ΚΟΝΤΟΡΕΒΙΘΟΥΛΗΣ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 55
Ο ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗΣ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 70
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 73
ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 74
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΤΑΞΙΤΖΗ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 75
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 76
ΜΙΑ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 78
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 79
ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΑ ΜΟΥ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 81
Ο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 83
10.000 ΨΗΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 86
ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΔΡΟΣΙΑ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΣΟΥΠΕΡ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ 59
ΜΠΑΓΙΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
10

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

   
ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ - ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ (3 ΤΕΥΧΗ)

0001:ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
ΤΟΜΟΣ 4

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0002:ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
ΤΟΜΟΣ 5

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0003:ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
ΤΟΜΟΣ 6

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0004:ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
ΤΟΜΟΣ 7

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0005:ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
ΤΟΜΟΣ 8

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0006:ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
ΤΟΜΟΣ 15

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0007:ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
ΤΟΜΟΣ 18

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

0008:ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
ΤΟΜΟΣ 23

15

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
 ΤΟΜΟΣ 1ος
Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
σ. 300

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΧΡΥΣΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΑΣΙΚΑ
ΤΕΥΧΟΣ 2

00

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
 ΤΟΜΟΣ
9ος
ΦΙΔΟΚΥΝΗΓΟΣ σ. 300

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
ΤΟΜΟΣ 5ος
ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ , σ. 300
50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΕΡΑΦΙΝΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΗΜΑ
 ΤΟΜΟΣ
9ος
Ο ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΧΤΑΡΑΣ
σ. 300

50

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ